کتاب کودک و نوجوان: چتر

چتر

در یک روز توفانی سگ کوچکی در باغ چتری را می بیند و آن را برمی دارد، ولی ناگهان با وزیدن باد شدیدی سگ به هوا بلند می شود.

از آن به پس سفر رویایی سگ به دور دنیا آغاز می شود. باد چتر و سگ را با خود به صحرا، دریا، جنگل و سرانجام قطب جنوب می برد و او از آن بالا چیزهای بسیاری می بیند.

 این کتاب تمام تصویری و بدون کلام مخاطب را با ویژگی مناطق گوناگون آشنا می کند و کودک با دیدن تصاویر می تواند هزاران هزار داستان به ابتکار خود بسازد.  

 

خرید کتاب

ديدگاه شما