کتاب کودک و نوجوان: نوآوری آموزشی در جمهوری کره

نوآوری آموزشی در جمهوری کره

در این کتاب تغییر و تحولات در آموزش جمهوری کره طی ده سال (۱۹۶۳-۱۹۷۲) بررسی شده است.

این مطالعه که به دو موضوع اصلی از بخش های مختلف نوآوری می پردازد، توسط دکتر یونگ دوگ لی مدیر موسسه کره ای برای توسعه آموزش در سئول تهیه شده است. در بخش اول به نوآوری در زمینه سیاست ملی آموزش در جمهوری کره می پردازد و در بخش دوم به نوآوری در سطح موسسات آموزشی. در این کتاب بیشتر به نوآوری های آموزشی در جمهوری کره از جهت فرآیند اشاعه آموزش و فرآیند تصمیم گیری پرداخته شده است تا به جنبه ی نوآورانه ی آموزش.

حذف امتحان ورودی برای مدارس متوسطه، تدوین برنامه آموزش کلی درازمدت برای جمهوری کره، تاسیس موسسه کره ای برای توسعه آموزش، اعلام روز آزاد در مدرسه، نوآوری ها در سطح موسسات آموزشی، پروژه آموزش تسلط، پروژه افزایش اثر بخشی آموزشی و پروژه توسعه آموزش مطالب ارائه شده در این کتاب است.

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
L'innovation educative en Republique de Coree
ناشران
نویسنده
Yi, Yŏng-dŏk, یانگ دوگ لی
برگردان
  • شادی جمشیدی
پدیدآورندگان
سال نشر
۱۳۹۴

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.