سرعنوان‌های موضوعی فارسی

سرعنوان‌های موضوعی فارسی

حاصل تدوین سرعنوان ‌های موضوعی كه از اواخر ۱۳۴۸ در مركز خدمات كتابداری آغاز شد، با ادغام مركز در كتابخانه ملی در ۱۳۶۲، به كتابخانه ملی منتقل شد و برگه ‌های مستند آن، بالغ بر ۳۷۶۰ شناسه و حدود ۱۰،۰۰۰ اصطلاح ارجاعی توسط كتابخانه ملی ایران چاپ و منتشر گردید.

این کتاب از کارابزارهای اصلی فهرستنویسی تحلیلی و تعیین موضوع منابع به شمار می رود .
هر مدخل کامل سرعنوان‌ های موضوعی، شامل: موضوعی اصلی، تقسیم جغرافیایی، معادل موضوع به انگلیسی، شماره ‌ی رده‌ بندی دیویی، یادداشت دامنه موضوعی، × موضوع انتخاب نشده،  ×× موضوع اعم به موضوع اصلی، ن.ن. موضوع مرتبط به موضوع اصلی، -  تقسیمات فرعی مربوط به موضوع.  

 

شناسنامه کتاب:
نویسنده
پوری سلطانی و کامران فانی
سال نشر
۱۳۸۱

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام