ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان

عنوان لاتین
Creating Better Cities with Children and Youth:A Manual for Participation

این کتاب راهنمایی برای مفهوم‌سازی، ایجاد ساختار و آسان‌تر کردن مشارکت کودکان و نوجوانان در روند توسعه‌ی شهری و اجتماعی است و روش‌های پیشنهاد شده در آن در کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته در طرح پژوهشی "رشد یافتن در شهرها" که از سی سال پیش تا سال‌های گذشته ادامه داشته، به آزمایش گذاشته شده است.

این طرح پژوهشی با پشتیبانی یونسکو انجام شد و شهرساز شناخته شده "کوین لینچ"سرپرستی آن را به عهده گرفت. سپس پژوهشگران دیگر، اجرای آن را پی‌گیری کردند. مطالعه‌ی کتاب "ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و نوجوانان، راهنمایی برای مشارکت و پژوهش مشارکتی" در پشت جلد کتاب به دانشجویان و کارشناسان علوم اجتماعی، علوم تربیتی، معماری و شهرسازی، آموزش و پرورش، دست‌اندرکاران آموزش و پرورش، مدیریت شهری و ... پیشنهاد شده است.

برگردان
مهرنوش توکلی، نوید سعیدی رضوانی
تهیه کننده
عاطفه سلیانی
سال نشر
۱۳۸۷
ناشران
نویسنده
David Driskell, دیوید دریسکل
Submitted by admin on