تهاجم و دفاع در جهان حیوانات

تهاجم و دفاع در جهان حیوانات: زره حیرت آور

مجموعه ۶ جلدی تهاجم و دفاع در جهان حیوانات به ترتیب عبارت اند از :۱- رنگ های اعلام خطر ۲- استتار ماهرانه ۳- زره حیرت آور ۴-  تقلید و هم زیستی ۵- سم و زهر و الکتریسیته ۶- رفتارهای فریبکارانه.

در این مجموعه کتاب ها مخاطب با چگونگی دفاع جانوران با استفاده از رنگ های فریب دهنده، روش های مختلف استتار، انواع پوشش جانوران آشنا می شود.

هم چنین در این کتاب ها اطلاعاتی درباره چگونگی محافظت جانوران در برابر دشمنان شان، روش تقلید و هم زیستی با جانوران دیگر، انواع سم ها و جانورانی که این سم ها را در بدن دارند و برای دفاع از آن استفاده می کنند، دیده می شود .

در هر کتاب اطلاعات عنوان بندی شده و به شیوه ی مستقیم ارائه شده است که آموزگار می تواند از آن ها به شیوه ی پرسش و پاسخ استفاده کند و به یادگیری بهتر مخاطب کمک کند. در همه ی صفحه های کتاب در کادرهای رنگی اطلاعات جالبی ارائه شده است که سبب جذب مخاطب می شود.

عکس های رنگی و مناسب متن را همراهی می کنند. کتاب واژه نامه دارد که به مخاطب در درک موضوع های مطرح شده در کتاب کمک می کند.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Amazing armor
ناشر
نویسنده
Kimberley Jane Pryor, کیمبرلی جین پرایور
برگردان (متن)
  • مجید عمیق
سال نشر
۱۳۹۴

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ