ش مثل شادی

ش مثل شادی

وقتی خانم آموزگار قرار است یک خبر خوب به ما بدهد، چقدر هیجان داریم. وقتی به یک جشن تولد دعوت شده ایم، وقتی قرار است یک شام خوشمزه بخوریم یا وقتی با دوستان مان مشغول یک بازی خوب هستیم، چقدر خوش حالیم. گاهی آن قدر هیجان داریم که حتی نمی دانیم چه باید بکنیم. گاهی هم دل مان می خواهد، از شادی جیغ بکشیم و خبرهای خوب را با صدای بلند به همه بدهیم، اما اگر مزاحم دیگران بشویم چه؟ پس چه کار کنیم؟ 

در این کتاب، داستان کودکی را می خوانیم که به جشن تولد دعوت شده است. پیش از رفتن به جشن تولد، در زمان جشن، و پس از آن چند موقعیت مختلف که سبب بروز حس هیجان و شادی کودک شده، بیان می شود و نیز راه کنترل و بروز این حس نیز بیان شده است. 

بدین ترتیب مخاطب می آموزد که ضمن تجربه احساس شادی، چگونه می تواند هیجاناتش را کنترل و بیان کند، تا هم خودش لذت ببرد و هم مزاحم دیگران نشود. 

تصویرهای کتاب با متن همراهی می کنند و به مخاطب در درک بهتر موضوع یاری می رسانند. 

در ضمن فعالیت های گوناگونی که در کتاب پیشنهاد شده، داستان دیگری نیز در راستای موضوع اصلی آمده است.

«ش مثل شادی»، یک کتاب کار است که مربیان و مادران و پدران می توانند آن را برای کودک یا همراه او بخوانند.

کاردستی، نقاشی و رنگ آمیزی، اجرای نمایش، تمام کردن داستان نیمه تمام، از جمله فعالیت های کتاب است.

 

شناسنامه کتاب:
نویسنده
راحله پورآذر, زهرا هاشمی
ویراستار
  • آتوسا صالحی
فهرست کتاب های ماه
سال نشر
۱۳۹۳

ديدگاه شما