یه بچه ی دیگه؟ چه بامزه!

یه بچه ی دیگه؟ چه بامزه!
شناسنامه کتاب
نویسنده: 
فانی جولی
برگردان: 
نسرین گلدار
ویراستار: 
قاسم کریمی
ناشران: 
سال نشر: 
۱۳۸۳
توضیح تکمیلی نگارنده: 
روشنک بهاریان نیکو

"یه بچه ی دیگه؟ چه بامزه!" داستان دختر کوچکی است به نام "گودون". گودون فکر می کند مادرش توپ بزرگی قورت داده! اما کم کم می فهمد که باید منتظر ورود بچه جدیدی به خانه باشد. گودون از این موضوع احساس خوبی ندارد و برای جایگاه خوب و آرام خود در خانواده احساس خطر می کند. او سعی می کند پدر و مادر را راضی کند که بچه کوچک به جز دردسر چیز دیگری نخواهد داشت! اما موفق نمی شود.

گودون با خود و پدر و مادر در کشمکش است و با کنش های مختلف نارضایتی خود را به پدر و مادر نشان می دهد. بالاخره فرزند جدید می آید ... گودون با شیشه به او شیر می دهد، بعد از دو ماه اولین لبخندش را می بیند و بالاخره اسم خود را از زبان او می شنود! مهر برادر جدید در قلب گودون جای می گیرد و بی نظمی ها و تنش های خانه به آرامش منتهی می شود.

داستان کوتاه با درونمایه روانشناختی- عاطفی، ورود فرزند جدید به خانواده را بررسی می کند. ماجرا از زبان شخصیت اصلی داستان (گودون) جذاب، شیرین و کودکانه روایت می شود. حسادت ها، اضطراب، غم و غصه و حس و حال او در پذیرش بچه جدید به راحتی به مخاطب منتقل می شود و هر کودکی با شنیدن داستان می تواند خود را به جای گودون بگذارد و با او هم ذات پنداری کند. نویسنده با طرح واکنش ها و برخوردهای درست و به دور از مقابله ی پدر و مادر در برابر گودون، راهکارهای موفق در حل این مسئله را به شکل غیر مستقیم ارائه می دهد. تصاویر با رنگ های زنده، طراحی و شخصیت پردازی مناسب و طنزی که همراه دارند، فضا و حال و هوای داستان را نمایش می دهند و ناگفته های متن را به خوبی به تصویر می کشند. گرچه گروه سنی ب برای مخاطب کتاب در نظر گرفته شده است، اما داستان و زبان روایی آن برای کودکان پیش از دبستان مناسب تر به نظر می رسد. خواندن این کتاب به پدران و مادرانی که در انتظار ورود فرزند تازه ای به خانواده هستند پیشنهاد می شود.

 

گزیده ای از کتاب

اما مامانم عصبانی شد وگفت:
"گودون! دست از مسخره بازی بردار!
من جواب دادم:
"اگر این کارها مسخره بازی اند، پس چرا می خواهید یک بچه ی مسخره بیاورید؟"
مامان با ناراحتی داد زد:
"ساکت باش، بچه!

راهنما

عضویت در کانال تلگرام