ببر سفید
نویسنده:
Aravind Adiga
آراویند آدیگا
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۸۹
جنگ و صلح
نویسنده:
lev Nikolaevich Tolstoi
لئون تولستوی
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۸۷
خیانت انیشتین
نویسنده:
Éric-Emmanuel Schmitt
اریک امانوئل اشمیت
ناشر:
سال انتشار:
چاپ دوم, ۱۳۹۳
سالار مگسها
نویسنده:
William Gerald Golding
ویلیام جرالد گلدینگ
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۰
سکوت دریا
نویسنده:
Jean Bruller ‪(Vercors)‬
ژان مارسل بروله (ورکور)
ناشر:
سال انتشار:
چاپ اول، ۱۳۹۵
دوست بازیافته
نویسنده:
Fred Uhlman
فرد اولمن
ناشر:
سال انتشار:
چاپ سوم, ۱۳۹۱
زندگی پنهان زنبورها
نویسنده:
Kidd Sue Monk
سو مونک کید
ناشر:
سال انتشار:
۱۳۹۰
دیوار گذر
نویسنده:
Marcel Ayme
مارسل امه
ناشر:
سال انتشار:
چاپ دوم, ۱۳۹۶
جوجه تیغی
نویسنده:
Sulhi Dolek
صلحی دلک
ناشر:
سال انتشار:
چاپ سوم ۱۳۹۳
گیرنده شناخته نشد
نویسنده:
Kathrine Kressmann Taylor
کاترین‌ کرسمن تیلور
ناشر:
سال انتشار:
چاپ دوم ۱۳۹۳
الدورادو
نویسنده:
Lauren Gaude
لوران گوده
ناشر:
سال انتشار:
چاپ اول ‭ ۱۳۸۹
مرد صد ساله‌‌‌ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد
نویسنده:
Jonas Jonasson
یوناس یوناسن
ناشر:
سال انتشار:
چاپ دوم ۱۳۹۳
خاطرات صد در صد واقعی یک سرخپوست پاره‌وقت
نویسنده:
Alexie Sherman
آلکسی شرمن
سال انتشار:
چاپ اول ۱۳۹۲
پی‌یر و لوسی
نویسنده:
Romain Rolland
رومن رولان
سال انتشار:
چاپ اول ۱۳۹۳