مقاله ها و نوشته های کودک و محیط زیست

ارتباط کودک با طبیعت موجب نشاط و تحرک زیاد می‌شود. وظیفه ما این است که لذت کشف طبیعت را برای کودکان فراهم کنیم. حفظ زمین، منابع طبیعی و برقراری ارتباط با حیوانات و همچنین طبیعت ازجمله مواردی است که باید در کودکی به هر فرد آموزش داده شود. این آموزش‌ها از خانه شروع و در مدرسه، جامعه و رسانه‌ها تکمیل می‌شود.

دوست‌داشتن طبیعت را به کودکان‌مان بیاموزیم
 امروزه با برنامه‌های تلویزیونی، کامپیوتری و افزارهای الکترونیکی، کودکان از لذت کشف طبیعت بی‌بهره مانده‌اند. این بیماری دوران ماست. مدرسه‌ها با فوق برنامه‌های‌شان، زمان کمی برای بازی در بیرون از خانه برای کودکان باقی می‌گذارند. حتی بدون این برنامه‌ها نیز فضای سبزکافی برای لذت بخشیدن به کودکان وجود...
چرا و چگونه کودکان را با مفاهیم زیست محیطی آشنا کنیم؟
پاسداری از محیط زیست، تلاش برای توسعه پایدار، گرامی داشت تنوع زیستی... این مفاهیم چه هستند و چگونه می توانند بر زندگی ما و کودکان ما اثر بگذارند؟ مفاهیمی که بسیار شنیده ایم و کمتر به آن ها اندیشیده و یا برای آن ها گامی برداشته ایم. توسعه پایدار، محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست است و می کوشد بین...