ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان

ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان
شناسنامه کتاب
عنوان اصلی: 
Creating Better Cities with Children and Youth:A Manual for Participation
نویسنده: 
David Driskell
دیوید دریسکل
برگردان: 
مهرنوش توکلی، نوید سعیدی رضوانی
ناشران: 
سال نشر: 
۱۳۸۷
توضیح تکمیلی نگارنده: 
عاطفه سلیانی

این کتاب راهنمایی برای مفهوم‌سازی، ایجاد ساختار و آسان‌تر کردن مشارکت کودکان و نوجوانان در روند توسعه‌ی شهری و اجتماعی است و روش‌های پیشنهاد شده در آن در کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته در طرح پژوهشی "رشد یافتن در شهرها" که از سی سال پیش تا سال‌های گذشته ادامه داشته، به آزمایش گذاشته شده است.

این طرح پژوهشی با پشتیبانی یونسکو انجام شد و شهرساز شناخته شده "کوین لینچ"سرپرستی آن را به عهده گرفت. سپس پژوهشگران دیگر، اجرای آن را پی‌گیری کردند. مطالعه‌ی کتاب "ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و نوجوانان، راهنمایی برای مشارکت و پژوهش مشارکتی" در پشت جلد کتاب به دانشجویان و کارشناسان علوم اجتماعی، علوم تربیتی، معماری و شهرسازی، آموزش و پرورش، دست‌اندرکاران آموزش و پرورش، مدیریت شهری و ... پیشنهاد شده است.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام