برنامه سیزدهمین پایتخت جهانی کتاب: توجه ویژه به جوانان

برنامه ی سیزدهمین پایتخت جهانی کتاب: توجه ویژه به جوانان

«بانکوک» پایتخت تایلند به عنوان پایتخت جهانی کتاب سال ٢٠١٣ از سوی نمایندگانی از دنیای نشر و نمایندگان یونسکو برگزیده شد.

مدیر کل یونسکو برنامه ی غنی و متنوع بانکوک را به سبب فراگیر بودن و به ویژه تاکید بر گروه جوانان و گروه های حاشیه ای و محروم ستوده است. او همچنین گفته است این برنامه با تاکید بر همکاری و دیالوگ در سطح محلی، ملی، و بین المللی پاسخگوی اهداف پروژه ی پایتخت جهانی کتاب است.

از سال ٢٠٠١ هر سال کمیته ای از نمایندگان انجمن بین المللی ناشران، اتحادیه بین المللی فروشندگان کتاب، اتحادیه بین المللی انجمن کتابخانه ها و یونسکو این عنوان را به شهری که به تقویت جایگاه کتاب و  ترویج خواندن و برجسته کردن نیروی خلاقیت های ادبی می پردازد اعطا می کند.

شهرهای درخواست کننده ی این عنوان باید برنامه هایی را که به این مناسبت تدارک دیده اند اعلام کنند. این برنامه ها باید در جهت ترویج کتاب و خواندن باشد. برنده ی این عنوان باید برنامه های پیشنهادی خود را از ٢٣ آوریل، روز جهانی "کتاب و کپی رایت" همان سال تا ٢٣ آوریل سال آینده اجرا کند. شهر برگزیده، جایزه ای نقدی دریافت نمی کند و تنها جنبه ی نمادین دارد.

پایتخت جهانی کتاب ٢٠١١ بئنس آیرس و سال آینده ایروان است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۴-۱۲ ۱۴:۴۴
متن سفارشی:

ديدگاه شما