بیل گیتس، یاریگر کودکان فقیر هندی !

بیل گیتس مالک  ماکروسافت، بزرگترین شرکت رایانه ای جهان،  برای آموزش خواندن به ۱۰۰ میلیون کودک زاغه نشین هندی سرمایه گذاری می کند. مالکان شرکت بزرگ اینترنتی گوگل (Google ) و برخی از ثروتمند ترین مردان هندی نیز در این کار با بیل گیتس همراه شده اند.

بسیاری از کودکان ساکن زاغه های هند خواندن نمی دانند و بزرگترین بنیاد خیریه این کشور به نام «پراتام»  با جمع آوری کمک های مالی می کوشد تا پایان سال ۲۰۱۰  به این کودکان خواندن بیاموزد. تاکنون بیل گیتس ٩ میلیون دلار، مالکان شرکت گوگل ۱۱ میلیون دلار و بسیاری از ثروتمندان هندی میلیون ها دلار برای پیشبرد این هدف کمک کرده اند.
 این کودکان قرار است هر روز یک ساعت و به مدت شش هفته خواندن و نوشتن زبان هندی را بیاموزند و در پایان بتوانند کتاب های داستان خود را بدون کمک بخوانند. 
بنیاد خیریه « پراتام » از سال ۱۹۹۹ تا به امروز ۳۳ میلیون کودک هندی را با سواد کرده که بسیاری از آن ها در دانشگاه ادامه تحصیل داده و خود آموزگار روستاهای محروم شده اند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۰۴-۱۳ ۰۹:۵۱
متن سفارشی:

ديدگاه شما