تقویت توانایی زبان: دستاورد کنفرانس بین المللی زبان

تقویت توانایی زبان: دستاورد کنفرانس بین المللی زبان

پنجم و ششم ژوئن کنفرانس زبان در چین با شرکت بیش از ۴۰۰ مسئول آموزشی، دانشگاهی و مربیان از ۹۰ کشور برگزار شد.

در دنیایی که فرهنگ های گوناگون وجود دارند، توانایی زبانی به طور فزاینده ای اهمیت یافته است زیرا این توانایی جوامع بشری را به هم پیوند می دهد و از بقای فرهنگی حمایت می کند و موجب رشد اجتماعی و اقتصادی می شود. توانایی زبان برای رشد ذهنی ضروری است و موجب تحقق توانش فرد و در نهایت گسترش یادگیری می شود.
شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی زبان بر این باور بودند که آموزش زبان باکیفیت، موثرترین وسیله برای تقویت توانایی های زبان است. درآموزش زبان باکیفیت، به تربیت آموزگاران حرفه ای و آموزش دیده، پژوهش پیوسته و نوآوری و به ویژه استفاده ICT نیاز است.

افزون بر آن، در این کنفرانس بر آموزش به زبان مادری به عنوان اصلی بنیادی در پیشرفت های آموزشی اشاره شد و به تداوم آموزش به زبان مادری به ویژه در دوران ابتدایی تاکید شد. شرکت کنندگان همچنین تبادل و یادگیری در میان افراد، موسسه ها و ملت ها را عامل مهم دیگری در تقویت توانایی های زبانی دانستند.

در این کنفرانس تاکید شد که رشد توانایی های زبانی در زبان های گوناگون موجب رشد درک متقابل و همزیستی انسان ها خواهد شد و در نهایت، برای داشتن سامانه ی آموزشی باکیفیت زبان، نیاز است که به نیازهای یادگیرندگان و به ویژه افراد ناشنوا و نابینا بیش تر توجه شود.
 
 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۰۴-۰۹ ۱۰:۰۲
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.