دامن دامن فروردین - محمود کیانوش

دامن دامن فروردین - محمود کیانوش
نویسنده: 
محمود کیانوش
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

یک گل، ده گل، صدتا گل
این‌جا، آن‌جا، هر جا گل

دامن، دامن، فروردین
می‌روید بر دل‌ها گل

باغ و دره پُر گل شد
کوه و دشت و صحرا گل

لب‌ها را گل خندان کرد
شد از شادی لب‌ها گل

محمود کیانوش

راهنما

عضویت در کانال تلگرام