زادروز جبار باغچه بان، همزاد سیمرغ

زادروز جبار باغچه بان، همزاد سیمرغ

۱۹ اردیبهشت زادروز جبار باغچه بان، بنیان گذار آموزش ناشنوایان و پیشگام آموزش و پرورش پیش دبستانی در ایران است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۲-۱۷ ۱۵:۲۳
متن سفارشی:

ديدگاه شما