عیدت مبارک - محمود کیانوش

عیدت مبارک - محمود کیانوش
نویسنده: 
محمود کیانوش
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

کودک من، بهارمن
مایه ی افتخار من،
عیدت مبارک

کودک مهربان من،
بلبل خوشزبان من،
عیدت مبارک

ای گل خوبروی من،
طوطی قصه گوی من،
عیدت مبارک

کودک من ، امید من ،
بخت خوش سفید من،
عیدت مبارک

محمود کیانوش

راهنما

عضویت در کانال تلگرام