عیدت مبارک - محمود کیانوش

عیدت مبارک - محمود کیانوش

کودک من، بهارمن
مایه ی افتخار من،
عیدت مبارک

کودک مهربان من،
بلبل خوشزبان من،
عیدت مبارک

ای گل خوبروی من،
طوطی قصه گوی من،
عیدت مبارک

کودک من ، امید من ،
بخت خوش سفید من،
عیدت مبارک

محمود کیانوش

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۲-۳۰ ۰۶:۳۰
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
نویسنده:
محمود کیانوش
دسته‌ها:
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام