فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسات كتابداری (ایفلا)

ارگانی مستقل، بین‌المللی، غیردولتی، و ناسودبر است كه اهداف آن ارتقای تفاهم بین‌المللی؛ همكاری؛ گفت‌وشنود؛ پژوهش و توسعه در همه زمینه‌های كتابداری از جمله كتابشناسی، خدمات اطلاع‌رسانی، و آموزش كاركنان؛ و ایجاد تشكیلاتی است كه از طریق آن بتوان جنبه‌های بین‌المللی كتابداری را ارائه كرد.

در جهت دستیابی به این اهداف، فدراسیون در مورد فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی كه مناسب و مطلوب تشخیص داده شود تصمیم‌گیری می‌كند. این فعالیت‌ها عبارتند از: حمایت و هماهنگ كردن مطالعات و پژوهش‌ها؛ گردآوری، بررسی، انتشار، و اشاعه اطلاعات مربوط به فعالیت‌های كتابداری؛ تهیه كتابشناسی اطلاعات و آموزش؛ سازماندهی و برگزاری همایش‌های تخصصی؛ همكاری با مؤسسات بین‌المللی در زمینه اطلاع‌رسانی، سندپردازی، و آرشیوداری؛ و ایجاد دفاتری برای انجام وظایف مشخص. در عنوان ایفلا علاوه بر واژه "انجمن‌ها"، واژه "مؤسسات" نیز حضور دارد كه شامل كتابخانه‌ها، مدارس كتابداری، و مؤسسات كتابشناختی است. مقر اصلی ایفلا، كتابخانه سلطنتی در شهر لاهه است. كاركنان آن عبارتند از: دبیر كل، مسئول هماهنگی فعالیت‌های حرفه‌ای، مدیر اجرایی، و پنج نفر كارمند. این افراد مسئولیت وظایف جاری سازمان، ارتباط با سازمان‌های دیگر، هماهنگی میان گروه‌های حرفه‌ای مختلف و واحدهای داخلی ایفلا، انجام امور مربوط به هیأت رئیسه و هیأت تخصصی، و انتشارات را برعهده دارند. هر برنامه اصلی برعهده یكی از كتابخانه‌های ملی جهان است. این كتابخانه‌ها به‌عنوان دفتر مركزی و بین‌المللی هر یك از برنامه‌ها فعالیت می‌كنند. ایفلا، دارای هشت شاخه اصلی است که عبارتند از: شاخه كتابخانه‌های پژوهشی عمومی اعم از ملی، دانشگاهی، و پارلمانی شاخه كتابخانه‌های تخصصی شاخه كتابخانه‌های عمومی كه بخش‌های كتابخانه‌های نابینایان، كودكان، آموزشگاهی، و سیار در آن قرار می‌گیرند شاخه كنترل كتاب شناختی اعم از كتابشناسی، فهرست‌نویسی، رده‌بندی، و نمایه‌سازی شاخه مجموعه‌سازی و خدمات عمومی شاخه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات شاخه آموزش و پرورش شاخه فعالیت‌های منطقه‌ای ایفلا دارای ۳۲ بخش و چندین میزگرد و گروه كار است كه هر یك برنامه‌های خاص خود را دارد و از این طریق، همه مسائل مربوط به كتابداری را از مطالعات پیچیده مربوط به مدیریت كتابخانه‌های دانشگاهی تا آموزش حرفه‌ای كتابداران مدارس؛ از ایجاد مراكز منطقه‌ای مخصوص نابینایان در جهان سوم تا تهیه انتشارات رسمی؛ و از كوشش در راه اعتلای شغل و حرفه كتابداری و كتابداران تا رشد و توسعه كتابخانه‌های عمومی مورد بررسی و مداقه قرار می‌دهد. بخش کتابخانه های کودکان و نوجوانان ایفلا در کنفرانس ۱۹۵۵ ایفلا در بروکسل پایه گذاری شد. هدف عمده ی این بخش، پشتیبانی از تأمین خدمات کتابخانه ای و ترویج کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان در سراسر جهان است. اهداف اصلی این بخش، ترویج همکاری های بین المللی در زمینه ی ارائه ی خدمات کتابخانه ای به کودکان و نوجوانان و تشویق آن ها به تبادل تجربه، آموزش و پژوهش در همه ی زمینه های مربوط است. مسئولیت های این بخش شامل آماده سازی خدمات کتابخانه ای برای همه ی کودکان و نوجوانان درسراسر جهان با فرهنگ ها و سنت های گوناگون و برای بزرگسالانی است که با کودکان و نوجوانان سرو کار دارند. این بخش در کنار دیگر بخش های ایفلا و شماری از انجمن های بین المللی کتابخوانی و کتابخانه ای از جمله دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان و انجمن بین المللی کتابخوانی کار می کند. مأموریت بخش کتابخانه های کودکان و نوجوانان در سال ۲۰۱۰- ۲۰۰۹، تاکید براهمیت یادگیری و سواد آموزی پیوسته، خواندن کتاب و حق دسترسی کودکان به اطلاعات به وسیله ی برنامه های ترویجی- حمایتی و تشویق خدمات کتابخانه ای برای کودکان و نوجوانان درسراسر جهان است. برای کمک به کتابداران در به اشتراک گذاشتن منابع و مهارت هایشان، بخش کودکان ایفلا پشتیبانی از پایگاه اطلاعاتی را بر عهده دارد که دارای چکیده ی پژوهش های انجام شده درباره ی خدمات کتابخانه ای برای نوجوانان است. این پایگاه، تمام پژوهش های انجام شده را در بر می گیرد، اگرچه بیشتر این پژوهش ها از امریکای شمالی است. چکیده مقاله ها در ۱۲ گروه طبق بندی شده اند وبر پایه ی الفبایی نام نویسنده در گروه های مربوطه آمده اند. "کتاب برای همه" نام پروژه ی دیگربخش کتابخانه های کودکان و نوجوانان ایفلا است که از سال ۱۹۷۳ آغاز شد و در سال ۲۰۰۲ با موفقیت به پایان رسید. هدف این پروژه، تهیه ی ابزار کتابخوانی برای کتابخانه های کودکان در کشورهای در حال توسعه بود که با پشتیبانی شاخه های ملی یونسکو اجرا شد.

Submitted by editor6 on

ارگانی مستقل، بین‌المللی، غیردولتی، و ناسودبر است كه اهداف آن ارتقای تفاهم بین‌المللی؛ همكاری؛ گفت‌وشنود؛ پژوهش و توسعه در همه زمینه‌های كتابداری از جمله كتابشناسی، خدمات اطلاع‌رسانی، و آموزش كاركنان؛ و ایجاد تشكیلاتی است كه از طریق آن بتوان جنبه‌های بین‌المللی كتابداری را ارائه كرد.

در جهت دستیابی به این اهداف، فدراسیون در مورد فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی كه مناسب و مطلوب تشخیص داده شود تصمیم‌گیری می‌كند. این فعالیت‌ها عبارتند از: حمایت و هماهنگ كردن مطالعات و پژوهش‌ها؛ گردآوری، بررسی، انتشار، و اشاعه اطلاعات مربوط به فعالیت‌های كتابداری؛ تهیه كتابشناسی اطلاعات و آموزش؛ سازماندهی و برگزاری همایش‌های تخصصی؛ همكاری با مؤسسات بین‌المللی در زمینه اطلاع‌رسانی، سندپردازی، و آرشیوداری؛ و ایجاد دفاتری برای انجام وظایف مشخص. در عنوان ایفلا علاوه بر واژه "انجمن‌ها"، واژه "مؤسسات" نیز حضور دارد كه شامل كتابخانه‌ها، مدارس كتابداری، و مؤسسات كتابشناختی است. مقر اصلی ایفلا، كتابخانه سلطنتی در شهر لاهه است. كاركنان آن عبارتند از: دبیر كل، مسئول هماهنگی فعالیت‌های حرفه‌ای، مدیر اجرایی، و پنج نفر كارمند. این افراد مسئولیت وظایف جاری سازمان، ارتباط با سازمان‌های دیگر، هماهنگی میان گروه‌های حرفه‌ای مختلف و واحدهای داخلی ایفلا، انجام امور مربوط به هیأت رئیسه و هیأت تخصصی، و انتشارات را برعهده دارند. هر برنامه اصلی برعهده یكی از كتابخانه‌های ملی جهان است. این كتابخانه‌ها به‌عنوان دفتر مركزی و بین‌المللی هر یك از برنامه‌ها فعالیت می‌كنند. ایفلا، دارای هشت شاخه اصلی است که عبارتند از: شاخه كتابخانه‌های پژوهشی عمومی اعم از ملی، دانشگاهی، و پارلمانی شاخه كتابخانه‌های تخصصی شاخه كتابخانه‌های عمومی كه بخش‌های كتابخانه‌های نابینایان، كودكان، آموزشگاهی، و سیار در آن قرار می‌گیرند شاخه كنترل كتاب شناختی اعم از كتابشناسی، فهرست‌نویسی، رده‌بندی، و نمایه‌سازی شاخه مجموعه‌سازی و خدمات عمومی شاخه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات شاخه آموزش و پرورش شاخه فعالیت‌های منطقه‌ای ایفلا دارای ۳۲ بخش و چندین میزگرد و گروه كار است كه هر یك برنامه‌های خاص خود را دارد و از این طریق، همه مسائل مربوط به كتابداری را از مطالعات پیچیده مربوط به مدیریت كتابخانه‌های دانشگاهی تا آموزش حرفه‌ای كتابداران مدارس؛ از ایجاد مراكز منطقه‌ای مخصوص نابینایان در جهان سوم تا تهیه انتشارات رسمی؛ و از كوشش در راه اعتلای شغل و حرفه كتابداری و كتابداران تا رشد و توسعه كتابخانه‌های عمومی مورد بررسی و مداقه قرار می‌دهد. بخش کتابخانه های کودکان و نوجوانان ایفلا در کنفرانس ۱۹۵۵ ایفلا در بروکسل پایه گذاری شد. هدف عمده ی این بخش، پشتیبانی از تأمین خدمات کتابخانه ای و ترویج کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان در سراسر جهان است. اهداف اصلی این بخش، ترویج همکاری های بین المللی در زمینه ی ارائه ی خدمات کتابخانه ای به کودکان و نوجوانان و تشویق آن ها به تبادل تجربه، آموزش و پژوهش در همه ی زمینه های مربوط است. مسئولیت های این بخش شامل آماده سازی خدمات کتابخانه ای برای همه ی کودکان و نوجوانان درسراسر جهان با فرهنگ ها و سنت های گوناگون و برای بزرگسالانی است که با کودکان و نوجوانان سرو کار دارند. این بخش در کنار دیگر بخش های ایفلا و شماری از انجمن های بین المللی کتابخوانی و کتابخانه ای از جمله دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان و انجمن بین المللی کتابخوانی کار می کند. مأموریت بخش کتابخانه های کودکان و نوجوانان در سال ۲۰۱۰- ۲۰۰۹، تاکید براهمیت یادگیری و سواد آموزی پیوسته، خواندن کتاب و حق دسترسی کودکان به اطلاعات به وسیله ی برنامه های ترویجی- حمایتی و تشویق خدمات کتابخانه ای برای کودکان و نوجوانان درسراسر جهان است. برای کمک به کتابداران در به اشتراک گذاشتن منابع و مهارت هایشان، بخش کودکان ایفلا پشتیبانی از پایگاه اطلاعاتی را بر عهده دارد که دارای چکیده ی پژوهش های انجام شده درباره ی خدمات کتابخانه ای برای نوجوانان است. این پایگاه، تمام پژوهش های انجام شده را در بر می گیرد، اگرچه بیشتر این پژوهش ها از امریکای شمالی است. چکیده مقاله ها در ۱۲ گروه طبق بندی شده اند وبر پایه ی الفبایی نام نویسنده در گروه های مربوطه آمده اند. "کتاب برای همه" نام پروژه ی دیگربخش کتابخانه های کودکان و نوجوانان ایفلا است که از سال ۱۹۷۳ آغاز شد و در سال ۲۰۰۲ با موفقیت به پایان رسید. هدف این پروژه، تهیه ی ابزار کتابخوانی برای کتابخانه های کودکان در کشورهای در حال توسعه بود که با پشتیبانی شاخه های ملی یونسکو اجرا شد.

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لینک کوتاه
نوع محتوا
مکان