فهرست کتاب‌های ماه کتابک- آذرماه ۹۵ بخش نخست

فهرست کتاب‌های ماه کتابک- آذرماه ۹۵ بخش نخست

کتابک، فهرست معرفی مناسب‌ترین کتاب‌های گروه سنی کودک و نوجوان در نیمه‌ی نخست آذرماه را برای علاقه‌مندان ارائه می‌کند. در این فهرست‌ کتاب‌ها با زبانی ساده، روشن و قابل فهم برای پدر و مادرها، مربیان، آموزگاران و کتابداران کودک معرفی می‌شوند.

فهرست کتاب‌های بخش نخست آذرماه:

سایر کتاب‌های معرفی‌شده در کتابک را در لینک زیر ببینید:

کتاب‌های ماه کتابک

 

 

 

 

 

ديدگاه شما