كتابخانه بین المللی دیجیتالی كودكان ICDL

كتابخانه‌ی دیجیتال بین المللی كودكان (ICDL) نخست به عنوان طرحی برای ایجاد كتابخانه‌ی رایگان اینترنتی با كتاب‌های كودكان سراسر جهان مطرح شد. تمركز این كتابخانه بر شناسایی منابعی است كه به كودكان در شناخت جهان پیرامون و جامعه‌ی جهانی كمك می‌كنند.

منابع موجود در مجموعه‌ی آن، شباهت‌ها و تفاوت‌های فرهنگ‌ها، جوامع، علایق و سبك‌های زندگی مردم جهان را نشان می‌دهند. مجموعه‌ی كنونی كه از طریق اینترنت و بدون دریافت هزینه، قابل دسترسی است، شامل ۱۶۰۰ عنوان كتاب به ۳۸ زبان دنیاست. مخاطبان این کتابخانه کودکان ۳-۱۳ ساله، کتابداران، معلمان، والدین، مربیان و دیگر کسانی هستند که با کودکان در ارتباط‌اند. از نخستین پشتیبانان طرح كتابخانه‌ی دیجیتال بین المللی كودكان می‌توان به بخش "کتابخانه‌های كودك و نوجوان" ایفلا اشاره كرد. دیگر همکاران این کتابخانه، کتابخانه کنگره امریکا، انجمن کتابخانه های امریکا، مدارس و کتابخانه های عمومی هستند.

راهنما
کتابخانه های کودک و نوجوان: 

ديدگاه شما