لالایی اردبیلی

لالایی اردبیلی

بیندازم وبگیرم بچه ام را
قاطی شکر کنم
وقتی که بابایش خانه می آید به استقبالش بفرستم (جلویش را بگیرم ) بچه ام را روی دست نشانش بدهم.

برگردان لالایی: به روایت و کوشش: مریم جهازی


بالا بندازم
پایین بندازم کوچولوی خودم را
شیرین کنم کوچولوی خودم را
وقنی باباش بیاد خونه
روی دو تا دستام به پیشواز ببرم کوچولوی خودم را

برگردان لالایی: لیلا کفاش زاده

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۰۹:۰۰
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
ص ۲۷ کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده
متن سفارشی:

ديدگاه شما