لالایی پله کبودی

لالایی پله کبودی
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

برگردان لالایی :

پسرم سوار بر پشت خروس است

به ناحیه گرمسیر رو کرد

بگوئید گرمسیر زیاد گرم نکند

پسرم در آن است  رنگم را زرد نکند

 

گردآورنده از پله کبود جلالوند کرمانشاه: روح الله درگاهی

راوی: کهزاد درگاهی

راهنما

عضویت در کانال تلگرام