مادربزرگ خوبم - اسدالله شعبانی

مادربزرگ خوبم - اسدالله شعبانی
نویسنده: 
اسد الله شعبانی

آی قصه قصه قصه
نون و پنیر و پسته
مادربزرگ خوبم
پهلوی من نشسته

موی سرش مثل برف
سفید و نقره رنگه
لپهای مادربزرگ
گل گلی و قشنگه

عینک او همیشه
سواره روی بینی
شیشه عینکش هست
بزرگ و ذره بینی

وقتی که مادربزرگ
قصه برام می خونه
خانه کوچک ما
مثل بهشت می مونه

آی قصه قصه قصه
نان و پنیر و پسته
مادربزرگ برایم یه قصه خوب بگو

اسدالله شعبانی

راهنما

عضویت در کانال تلگرام