پایگاه آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان (آموزک)

پایگاه آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان (آموزک)

پایگاه آموزک یا پایگاه آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان بر آن است که پیوندگاهی باشد برای دانش‌افزایی و توان‌مندسازی آموزش و پرورش انسانی، نوگرا و خلاق و در دسترس گذاشتن اطلاعات و دانشی که در این زمینه به زبان فارسی وجود دارد یا ارائه راهکارهایی برای رسیدن به منابع دست اول به زبان‌هایی چون انگلیسی به خانواده‌ها، آموزگاران، کارشناسان آموزش و پرورش،‌ دانشجویان و دانشگاهیان.

پایگاه آموزک با رویکرد گردآوری منابع پراکنده و دسترس‌پذیر کردن آن و همچنین تالیف برخی مقاله‌ها برای شناخت و ترویج آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان راه‌اندازی شده است. با گذشت بیش از صدسال از آموزش و پرورش نو در ایران ما هنوز در پشت دروازه‌های آموزش و پرورش انسانی و معناگرا مانده‌ایم. آموزش و پرورشی که نگاه ابزاری به کودکان ندارد و پیوسته در پی شکوفایی جسم و جان آن‌هاست تا نگرانی برای تامین نیروی کار آزموده برای صنعت و کارخانه یا اداره و سازمان. سال‌های بسیاری و به ویژه در دو دهه گذشته آموزش و پرورش ایران به دست برنامه‌ریزان کنکور از همان کوره‌راهی که می‌رفت نیز پرت افتاده است و کسانی راه آینده نوجوانان و جوانان را تعیین می کنند که مهارت و علم ماشین‌وارگی و تست‌زنی را به درستی به آن‌ها آموخته باشند. برای این گروه، هدف تربیت انسان‌های والا نیست، برای این گروه رسیدن به سود و کسب درآمد هرچه بیش‌تر هدف اصلی است. در چنین فضایی کار کردن آن هم در حوزه آموزش و پرورش کاری سخت و جان‌فرساست. اما به راستی کدام کار در تاریخ فرهنگ بشری به سادگی و آسانی به فرجام رسیده است که این یکی برسد؟

ما به عنوان گروه کوچکی از رهروان آموزش و پرورش معناگرا که در پی شکفتگی رشد اجتماعی و اخلاقی کودکان این سرزمین هستیم برای همراهی با دیگرانی که در این راه کار می کنند و رنج می برند، این پایگاه را راه انداخته‌ا‌یم تا  صدها مقاله و ده‌ها کتابی را که در این زمینه وجود دارد  و دسترسی به آن‌ها آسان نیست و گاهی بسیار زمان‌بر است در دسترس شیفتگان و رهپویان این راه بگذاریم. با توجه به این اصل،  مقاله‌ها و کتاب‌هایی که در این پایگاه گردآوری شده است، با هدف مشخص ترویج معناگرایی، خلاقیت و نوآوری در آموزش  و پرورش نهاده شده است. بنابراین پایگاه آموزک بانک اطلاعاتی از همه‌ی منابع و اسناد در زمینه‌ی آموزش و پرورش نیست. در این پایگاه شما اطلاعاتی درباره‌ی شیوه‌های کارآمد تست‌زنی پیدا نمی‌کنید، اما به جای آن ممکن است مقاله و جستاری پیدا کنید که درباره آموزش و پرورش رقابتی و تفاوت‌های آن با آموزش و پرورش مشارکتی باشد.

پایگاه آموزک می‌کوشد که مجرایی مانند قیف نورنبرگ نباشد که برای یک سده است که زبانزدی شناخته شده در میان اندیشه‌مندان آموزش و پرورش است. پایگاه آموزک درست در آن سوی قیف نورنبرگ است که نظام آموزش و پرورش رقابتی و پادگانی  برای فیلتر اطلاعات و آگاهی‌ها ساخته است تا از دانش‌آموزان تنها آن چیزی را بار بیاورد که خود می‌خواهد. پایگاه آموزک به دنبال در دسترس گذاشتن داده‌ها و اطلاعات است تا از مسیر  آن دانش و خِرَد یا فرزانگی به‌دست بیاید. اگر داده‌ها و اطلاعاتی که در این پایگاه گردآوری شده است نتواند به دانش و فرزانگی برسد،‌ما به هدف‌مان نرسیده‌ایم. اما اگر یک گام کوچک به سوی دانش و فرزانگی باشد، ما به همان یک گام کوچک خرسند و خشنودیم.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.