"چالش با ۱۰ کتاب"!

"چالش با ۱۰ کتاب"، تمرینی برای خواندن، نوشتن و لذت بردن
برگردان: 
گروه مترجمان کتابک

(Ten book Challenge (National Literacy Trust

"چالش با ۱۰ کتاب" (Ten Book Challenge) نام پروژه ای است که با ابتکار یک کتابدار مدرسه در انگلستان انجام شده و بازدید بچه ها از کتابخانه مدرسه و اشتیاق آن ها برای خواندن را بیشتر کرده است.

پروژه به این شکل اجرا شد که کتابدار ۱۰ موضوع را در نظر گرفت و برای هر یک از این ۱۰ موضوع ۵ عنوان کتاب جذاب که در کتابخانه مدرسه نیز وجود داشت برگزید. این کتاب ها از فهرست کتاب های پیشنهادی انجمن کتابخانه های مدرسه (SLA) برای نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله برگزیده شدند. به این ترتیب جدولی با ۱۰ موضوع و ۵ عنوان کتاب برای هر موضوع به دست آمد. کتابدار، در خبرنامه مدرسه یک آگهی نوشت و از دانش آموزان علاقه مند خواست تا از کتابخانه یک فرم بررسی کتاب بگیرند، در یک بازه زمانی مشخص از هر موضوع یک کتاب را برگزینند، آن را بخوانند و برایش یک بررسی کتاب بنویسند.
دانش آموزان باید پس از نوشتن بررسی کتاب ها، آن را در فرم ویژه ای که کتابدار مدرسه آماده کرده بود، تایپ می کردند و به نشانی ایمیل کتابخانه می فرستادند. هر دانش آموزی که موفق می شد در بازه زمانی مشخص شده ۱۰ کتاب را بخواند و خلاصه کتاب ها را بنویسد، جایزه ای دریافت می کرد.
کتابدار مدرسه، در فرم بررسی کتابی که برای این پروژه آماده کرده بود، با طرح چند پرسش دانش آموزان را به اندیشیدن و تحلیل کردن تشویق می کرد. پرسش هایی مانند این که چه بخش هایی از کتاب را بیشتر پسندیدید؟ چه بخشی از آن برای تان جالب نبود؟ آیا با شخصیت های داستان ارتباط برقرار کردید؟ آیا خواندن این کتاب شما را به خواندن کتاب های بیشتری با این موضوع علاقه مند کرده است؟ و ایا دوست دارید کتاب های بیشتری از این نویسنده بخوانید؟
پس از اجرای این پروژه، کتابدار مدرسه، آن را بسیار موفق ارزیابی کرده است. او می گوید پس از اجرای پروژه،  بچه ها بیشتر و مشتاق تر به کتابخانه سر می زنند. در اختیار داشتن فهرست نیز، دانش آموزان را با نویسندگانی که نمی شناختند و موضوع هایی که شاید هرگز درباره شان کتابی نخوانده بودند آشنا کرده و دریچه تازه ای را به دنیای خواندن پیش روی شان گشوده است.
کتابدار خوش ذوق این دبیرستان، هنگامی که پروژه را در مدرسه خود نتیجه بخش دید، آن را به صورت یک دستورالعمل کاربردی درآورد و برای سایت ترویج خواندن National Literacy trust  فرستاد تا همه کتابداران بتوانند آن را در مدرسه خود پیاده کنند. 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام