چشیدن رنگ ها: آیا چشم های ما می توانند گیرنده های چشایی مان را فریب دهند؟

چشیدن رنگ ها: آیا چشم های ما می توانند گیرنده های چشایی مان را فریب دهند؟

Tasting Colors: Can Our Eyes Fool Our Taste Buds

موضوع: روان شناسی
پروژه، این موضوع را به آزمایش می گذارد که آیا حس چشایی مردم، تحت تاثیر دید آن ها قرار می گیرد.
پرسش پژوهش:
آیا رنگ غذا یا نوشیدنی بر درک شخص از مزه ی آن تاثیر می گذارد؟ یا چشمان ما می توانند گیرنده های چشایی ما را فریب دهند؟
آنچه نیاز دارید:

 • سه ظرف آب سیب
 • رنگ خوراکی قرمز و سبز
 • ۶٠ فنجان پلاستیکی کوچک و پاکیزه (شفاف)
 • ٢٠ آزمون شونده برای چشیدن
 • کاغذ
 • مداد

روش آزمایش:

 • با رنگ خوراکی، یک ظرف آب میوه را به رنگ قرمز و یک ظرف را به رنگ سبز رنگ کنید.
 • به اندازه ی ۵ سانتی متر آب میوه در هر فنجان بریزید تا ۲۰ فنجان آبمیوه ی قرمز، ٢٠ فنجان آب میوه ی سبز و٢٠ فنجان آب میوه ی رنگ نکرده فراهم کنید.
 • یک فنجان از هر رنگ آب میوه را جلوی یکی از آزمون شوندگان چشایی بگذارید.
 • از او بخواهید آب میوه ی قرمزرنگ را بچشد و بگوید چه طعمی دارد.
 • از او بخواهید آب میوه ی سبز رنگ را بچشد و بگوید چه طعمی دارد. سپس آب میوه ی رنگ نشده را بچشد و بگوید چه طعمی دارد.
 • پاسخ ها را ثبت کنید.
 • گام های ٣ تا ٧ را با همه ی آزمون شوندگان تکرار کنید.
 • نتیجه ها را بررسی کنید. آیا رنگ آب میوه بر درک آن ها از طعم ها تاثیر داشته است؟
 • آیا آن ها در تشخیص طعم ها به خاطر توجه به رنگ ها اشتباه کرده اند (برای نمونه: آیا فکر کرده اند که آب میوه ی قرمز رنگ، طعمی همچون گیلاس دارد؟)

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.