گزارش جلسه گروه بررسی نشریات شورای کتاب کودک

گزارش جلسه گروه بررسی نشریات شورای کتاب کودک

گروه بررسی نشریات شورای کتاب کودک در نخستین روز شهریور ماه ۱۳۹۶ گزارش بررسی های خود را از نشریات سال ۱۳۹۵ در محل کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک ارائه داد.

جلسه با یادی از توران میرهادی آغاز شد. سپس حاضرین در جلسه، در جریان وضعیت نشریات کودک و نوجوان شناسایی‌شده از سوی گروه نشریات شورای کتاب کودک در سال ۱۳۹۵ قرار گرفتند. پس از آن جمع‌بندی مطالب برتر و تصویرهای نشریات در حوزه‌های خردسال، کودک و نوجوان ارائه شد.

جلسه با حضور نوش‌آفرین انصاری، رئیس هیئت مدیره شورای کتاب کودک و مهمانانی از نشریات مختلف هم‌چون رشد کودک، رشد نوآموز، قلک، دوچرخه، داروگ و ماهک برگزار و در پایان گزارش بررسی و ارزیابی هر نشریه ارائه شد.

 

گروه بررسی نشریات شورای کتاب کودک

 

نشریات مورد بررسی در این گزارش عبارت بودند از:

نشریات خردسال
  • رشد کودک
  • قلک
  • نبات کوچولو

 

گروه بررسی نشریات شورای کتاب کودک

 

نشریات کودک
  • رشد نوآموز
  • سه چرخه
  • نبات

 

نشریه کودکان

 

نوجوان
  • رشد نوجوان
  • دوچرخه
  • داروگ
  • و یک  نشریه با مخاطب کودک نوجوان از شهر سوسنگرد استان خوزستان با نام مهر خوزستان.

 

نشریات نوجوان

 

نتیجه گزارش گروه بررسی نشریات

بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی گروه بررسی شورای کتاب کودک، رتبه نخست مطالب برتر در حوزه خردسال به نشریه «قلک» با ۴۱٫۸ درصد و در حوزه کودک به نشریه «نبات» با ۱۸٫۵درصد تعلق گرفت. همچنین بر اساس این گزارش، مطالب برتر نشریه «نبات کوچولو» نسبت به سال گذشته رشد داشته‌اند.

با ورود به لینک‌های زیر، با هر یک از این نشریه‌ها بیشتر آشنا شوید:

آشنایی با ماهنامه رشد کودک

آشنایی با ماهنامه قلک

آشنایی با ماهنامه نبات کوچولو

آشنایی با ماهنامه نبات

آشنایی با ماهنامه رشد نوآموز

آشنایی با نشریه سه‌چرخه

آشنایی با نشریه رشد نوجوان

آشنایی با نشریه دوچرخه

آشنایی با ماهنامه داروگ

گروه‌های بررسی شورای کتاب کودک با هدف بررسی آثاری که در طول یک سال برای کودکان و نوجوانان به چاپ می‌رسد، فعالیت می‌کنند. این گروه‌ها افزون بر اینکه برترین آثار سال را برای دریافت پلاک/لوح شورا به کمیته جوایز معرفی می‌کنند و فهرست توصیفی-تحلیلی سالانه آثار را پدید می‌آورند، گزارشی نیز از وضعیت ادبیات کودکان و نوجوانان در آن سال ارائه می‌دهند. دستاوردهای گروه در اختیار پدیدآورندگان، ناشران و کارشناسان قرار می‌گیرد تا برای رشد کمی و کیفی آثار از آن استفاده کنند.

امسال از ۱ شهریورماه ۱۳۹۶ گروه‌های بررسی ارائه گزارش‌های خود را آغاز کرده‌اند که تا ۱۵ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

 

ديدگاه شما