یک گرفتاری دیگر

یک گرفتاری دیگر

کتاب «یک گرفتاری دیگر» کتاب دیگری است از شینسوکه یوشی تکه نویسنده کتاب «شاید سیب باشد!» و «می‌توانم یک من دیگر بسازم».

در کتاب «یک گرفتاری دیگر» پسر کوچولویی آماده حمام می‌شود و ای داد بیداد! در لباس خودش گیر می‌افتاد، حتما تجربه یقه‌های تنگ و گیر کردن کله در آن‌ها را دارید اما اگر آن تو گرفتار بمانید چه؟

حالا که نفر اول این گرفتاری در جهان نیستید اگر تشنه شوید چه؟ اگر گربه قلقلک‌تان داد چه؟ اگر یکی دیگر هم مثل خودتان پیدا شود گرفتار در لباس چه کیفی بدهد!؟

مفاهیم اصلی  کتاب «یک گرفتاری دیگر»

 • گرفتاری
 • دردسر
 • رنج
 • فردیت
 • رهایی
 • همراهی
 • کمک
 • تمرین

تکنیک‌های کاربردی  کتاب «یک گرفتاری دیگر»

 • خوداتکایی
 • پیش بینی
 • بررسی احتمالات
 • حدس‌زنی
 • ریسک‌پذیری
 • جابه جایی
 • تاب آوری
 • تکرار
 • توصیف روزمرگی
 • حل به جای حذف
 • تقاضای کمک به جای تک‌روی

شینسوکه یوشی تکه را با آثاری مانند «شاید سیب باشد» و « می‌توانم یک من دیگر بسازم» به عنوان فیلسوف نویسنده جهان کودکی با ترجمه رضی هیرمندی شناختم. نویسنده توانمندی که می‌تواند به یک سیب زل بزند و تمام «ایسم»های تاریخ فلسفه بشر را با زبانی کودکانه در درک آن سیب طرح کرده به چالش بکشد. می‌تواند پرسش تاریخی «من کی هستم» را در مواجهه با مشق شب، به گونه‌ای طرح کند که بسیاری از فلاسفه تاریخ را به بازاندیشی درباره ماهیت وجودی خود فرا خواند.

و حالا شینسوکه یوشی تکه به سراغ یک مفهوم عام و بسیار متداول می رود «گرفتاری» و گیر افتادن. انسان از بدو تولد گیر افتادن‌های بسیاری را تجربه می‌کند. از قنداق و پوشک گرفته تا سال‌ها بعد در نقش‌های مختلف اجتماعی و شغلی و زیستی.

شینسوکه یوشی تکه یک تمرین ذهنی و فلسفی برای کودکان دارد، اگر همین لباس که روزانه یک بار حداقل تعویضش می‌کنی دیگر از تنت جدا نشود «تو» چه می‌شوی؟ آن را به مثابه یک گرفتاری و مساله قابل حل می‌بینی یا با آن دست به گریبان می‌شوی؟ حلش می‌کنی یا حذفش؟ تنهایی یا با کمک گرفتن از دیگران؟

این تمرین فلسفی زیسته به کودکان می‌آموزد که باید «آماده» بود و پذیرا اما در گرفتاری‌ها «متوقف» نشد. اگر کلنجارهای فردی به نتیجه‌ای نرساندت باید «کمک» بگیری. قرار نیست «رنج»ها تمام شوند اما تو می‌توانی برای هر گرفتاری‌ات هزاران «قصه» تصور کنی و حتا لذت کشف را همراه حل آن‌ها تجربه کنی.

چقدر دنیا به «شینسوکه یوشی تکه» ها نیاز دارد. ادبیات کودکان جهان به نویسندگانی که از ساده‌ترین اتفاقات و کلمات می‌توانند غنی‌ترین مفاهیم و معانی را در ذهن کودکان جاری سازند و بینش‌سازی کنند بسیار نیاز دارد.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Still stuck
نویسنده
Shinsuke Yoshitake, شینسوکه یوشی تکه
ویراستار
 • مرضیه نیلی
برگردان
 • رضی هیرمندی
تصویرگر
 • Shinsuke Yoshitake
 • شینسوکه یوشی تکه
فهرست کتاب های ماه
سال نشر
۱۳۹۷

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.