شعر دوست - جعفر ابراهیمی

شعر دوست - جعفر ابراهیمی

شعر دوست

یه گربه دارم

دمش درازه

خیلی قشنگه

گربه ی نازه !

بازی می کنم

با اون، همیشه

هیچ وقت از بازی

خسته نمی شه

من براش می شم

یه موش کوچک

بهش نگفتم

که هست عروسک!

شعر دوست از جعفر ابراهیمی

شعرهای دیگر از جعفر ابراهمی

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۰۱-۲۸ ۰۸:۵۳
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
نویسنده:
جعفر ابراهیمی
دسته‌ها:
منبع:
کتاب الک دولک یه آدمک
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام