سفرهٔ هفت سین - عباس یمینی شریف

سفرهٔ هفت سین - عباس یمینی شریف

سبزی بیار سیر بیار

سیب و سماق گیر بیار

سنجد و سرکه پیدا کن

در وسط سفره گذار

وقتی که گوید آن عمو

آی سمنو آی سمنو

صداش بزن بیاد جلو

کاسه بده بخر از او

ماهی و آرد و آب و شیر

سبزه و گل نون و پنیر

شمع و گلاب خوب بیار

هر چه که لازمه بیار

سفره بینداز به زمین

تمام چیز هفت سین

ظرف به ظرف پیش هم

درست و پاکیزه بچین

تا به خوشی سال دگر

به شادی و بی دردسر

آسوده زندگی کنی

از غم و غصه بی خبر

عباس یمینی شریف

تصویرگر: راشین خیریه

درباره عباس یمینی شریف بیشتر بخوانید

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۲-۲۹ ۱۱:۰۰
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
نویسنده:
عباس یمینی شریف
دسته‌ها:
متن سفارشی:

ديدگاه شما