مرجان فولادوند

نام
مرجان
نام خانوادگی
فولادوند
 • مرجان فولادوند نویسنده و پ‍‍ژوهشگر
 • تحصیلات: دکترای ادبیات
 • سردبیر ماهنامه رشد دانش آموز
 • طراح و سردبیر مجله همشهری بچه‌ها از سال ۹۰ تا ۹۴

مرجان فولادوند نوشتن را از نوجوانی با داستان‌نویسی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرده و به عنوان خبرنگار و روزنامه نگار با مطبوعات همکاری داشته است. چندین مقاله و مصاحبه در موضوعات تخصصی ادبیات دو مجموعه داستان برای بزرگسالان و هشت کتاب داستان،‌ برای کودکان و نوجوانان از او به چاپ رسیده است.

مرجان فولادوند

کتاب‌ها (کودک و نوجوان)
 • طوطی و بازرگان، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول ۸۲، چاپ چهارم ۹۰/معرفی شده در لیست کتاب‌های برگزیده کتابخانه بین المللی کودک مونیخ/ترجمه و منتشر شده در کشورهای: فرانسه، نروژ، هلند و ایتالیا و چین/برگزیده جشنواره کتاب‌های تصویری (از ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۰) از سوی دانشگاه شیراز
 • رستم و سهراب، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول ۸۳، چاپ دوم۹۰/ معرفی شده در لیست کتاب‌های برگزیده کتابخانه بین المللی کودک مونیخ/ ترجمه و منتشر شده در چین
 • ماه مهربان، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ اول ۸۳، چاپ سوم ۶، تولید انیمیشن از کتاب ۹۰/معرفی شده در لیست کتاب‌های برگزیده کتابخانه بین المللی کودک مونیخ/ کتاب پیشنهادی شورای کتاب کودک
 • نقاشان چینی و رومی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول۸۶
 • من و یک گلدان خالی، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول ۸۹، چاپ دوم ۹۶
 • آرش حکایت تیر انداختن مرد قصه گو، انتشارات افق، چاپ اول ۹۰، چاپ سوم ۹۶/ انتخاب شده در لیست افتخار ۱۰۰ کتاب برتر سال ۲۰۱۵-۱۰۱۶ از سوی  دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان IBBY/ کتاب برتر سال ۹۰- ۹۱ از سوی ناشران /برگزیده پلاک طلای جایزه ادبی آذر یزدی/ برگزیده جشنواره کتاب‌های تصویری (از ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۰) از سوی دانشگاه شیراز
 • رستم و اسفندیار، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول سال ۹۲، چاپ دوم ۹۳/ کتاب برگزیده و پلاک طلای  جایزه ادبی مهدی آذر یزدی/ برگزیده بازنویسی خلاق از سوی شورای کتاب کودک/ انتخاب شده در فهرست لاکپشت پرنده
 •  ژینژانبر مرغ نوروزی، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول ۹۴، چاپ دوم ۹۵
 کتاب‌های بزرگسال مرجان فولادوند
 • پروانه در چراغانی مجموعه داستان، انتشارات سوره مهر، چاپ اول ۷۸، چاپ چهاردهم  ۹۰
 • اینک شوکران، نشر روایت فتح  سال ۸۷، چاپ هفتم ۹۰
 • به های های خندیدن؛مجموعه داستان، نشر قطره ۹۲/ کاندید بهترین مجموعه داستان  جایزه ادبی پروین سال ۹۴
جوایز دیگر مرجان فولادوند
 • برگزیده به عنوان طراح و سردبیر بهترین نشریه کودک و نوجوان از سوی شورای کتاب کودک سال ۹۳
 • برگزیده جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان سال ۹۳ در بخش یادداشت و سرمقاله
 • برگزیده جشنواره  مطبوعات کودک و نوجوان  سال ۹۳ بخش داستان طنز
 • برگزیده به عنوان سردبیر بهترین نشریه از سوی مخاطب در جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان  سال ۹۵
 • برگزیده جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان سال ۹۵ بخش یادداشت و سرمقاله
 • انتخاب شده به عنوان نویسنده برتر جشنواره کتاب‌های بازنگاری چهل سال اخیر (از ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۰) از سوی دانشگاه شیراز (همایش ۹۶) 
داوری‌ها
 • داور کتاب سال رشد بخش کودک و نوجوان  سال ۹۴
 • داور جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گروه ادبیات داستانی کودک سال ۹۵ و ۹۶
 • داور جشنواره کتاب کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخش بازنویسی سال ۹۵
 • داور جایزه پروین بخش کودک و نوجوان سال ۹۵
 • سرداور بخش ادبیات داستانی کودک در جشنواره کتاب سال رشد  سال ۹۵ و ۹۶
 • عضو کمیته جوایز شورای کتاب کودک سال‌های ۹۵ و ۹۶
 • عضو شورای انتخاب نامزد جایزه‌هانس کریستین اندرسن (انجمن نویسندگان کودک و نوجوان) سال ۹۵
Submitted by editor on
مرجان فولادوند
نام
مرجان
نام خانوادگی
فولادوند
 • مرجان فولادوند نویسنده و پ‍‍ژوهشگر
 • تحصیلات: دکترای ادبیات
 • سردبیر ماهنامه رشد دانش آموز
 • طراح و سردبیر مجله همشهری بچه‌ها از سال ۹۰ تا ۹۴

مرجان فولادوند نوشتن را از نوجوانی با داستان‌نویسی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرده و به عنوان خبرنگار و روزنامه نگار با مطبوعات همکاری داشته است. چندین مقاله و مصاحبه در موضوعات تخصصی ادبیات دو مجموعه داستان برای بزرگسالان و هشت کتاب داستان،‌ برای کودکان و نوجوانان از او به چاپ رسیده است.

مرجان فولادوند

کتاب‌ها (کودک و نوجوان)
 • طوطی و بازرگان، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول ۸۲، چاپ چهارم ۹۰/معرفی شده در لیست کتاب‌های برگزیده کتابخانه بین المللی کودک مونیخ/ترجمه و منتشر شده در کشورهای: فرانسه، نروژ، هلند و ایتالیا و چین/برگزیده جشنواره کتاب‌های تصویری (از ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۰) از سوی دانشگاه شیراز
 • رستم و سهراب، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول ۸۳، چاپ دوم۹۰/ معرفی شده در لیست کتاب‌های برگزیده کتابخانه بین المللی کودک مونیخ/ ترجمه و منتشر شده در چین
 • ماه مهربان، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ اول ۸۳، چاپ سوم ۶، تولید انیمیشن از کتاب ۹۰/معرفی شده در لیست کتاب‌های برگزیده کتابخانه بین المللی کودک مونیخ/ کتاب پیشنهادی شورای کتاب کودک
 • نقاشان چینی و رومی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول۸۶
 • من و یک گلدان خالی، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول ۸۹، چاپ دوم ۹۶
 • آرش حکایت تیر انداختن مرد قصه گو، انتشارات افق، چاپ اول ۹۰، چاپ سوم ۹۶/ انتخاب شده در لیست افتخار ۱۰۰ کتاب برتر سال ۲۰۱۵-۱۰۱۶ از سوی  دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان IBBY/ کتاب برتر سال ۹۰- ۹۱ از سوی ناشران /برگزیده پلاک طلای جایزه ادبی آذر یزدی/ برگزیده جشنواره کتاب‌های تصویری (از ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۰) از سوی دانشگاه شیراز
 • رستم و اسفندیار، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول سال ۹۲، چاپ دوم ۹۳/ کتاب برگزیده و پلاک طلای  جایزه ادبی مهدی آذر یزدی/ برگزیده بازنویسی خلاق از سوی شورای کتاب کودک/ انتخاب شده در فهرست لاکپشت پرنده
 •  ژینژانبر مرغ نوروزی، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول ۹۴، چاپ دوم ۹۵
 کتاب‌های بزرگسال مرجان فولادوند
 • پروانه در چراغانی مجموعه داستان، انتشارات سوره مهر، چاپ اول ۷۸، چاپ چهاردهم  ۹۰
 • اینک شوکران، نشر روایت فتح  سال ۸۷، چاپ هفتم ۹۰
 • به های های خندیدن؛مجموعه داستان، نشر قطره ۹۲/ کاندید بهترین مجموعه داستان  جایزه ادبی پروین سال ۹۴
جوایز دیگر مرجان فولادوند
 • برگزیده به عنوان طراح و سردبیر بهترین نشریه کودک و نوجوان از سوی شورای کتاب کودک سال ۹۳
 • برگزیده جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان سال ۹۳ در بخش یادداشت و سرمقاله
 • برگزیده جشنواره  مطبوعات کودک و نوجوان  سال ۹۳ بخش داستان طنز
 • برگزیده به عنوان سردبیر بهترین نشریه از سوی مخاطب در جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان  سال ۹۵
 • برگزیده جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان سال ۹۵ بخش یادداشت و سرمقاله
 • انتخاب شده به عنوان نویسنده برتر جشنواره کتاب‌های بازنگاری چهل سال اخیر (از ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۰) از سوی دانشگاه شیراز (همایش ۹۶) 
داوری‌ها
 • داور کتاب سال رشد بخش کودک و نوجوان  سال ۹۴
 • داور جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گروه ادبیات داستانی کودک سال ۹۵ و ۹۶
 • داور جشنواره کتاب کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخش بازنویسی سال ۹۵
 • داور جایزه پروین بخش کودک و نوجوان سال ۹۵
 • سرداور بخش ادبیات داستانی کودک در جشنواره کتاب سال رشد  سال ۹۵ و ۹۶
 • عضو کمیته جوایز شورای کتاب کودک سال‌های ۹۵ و ۹۶
 • عضو شورای انتخاب نامزد جایزه‌هانس کریستین اندرسن (انجمن نویسندگان کودک و نوجوان) سال ۹۵
لینک کوتاه

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.