فهرست کتابک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، 1 مهر

 

کتابک برای آغاز سال تحصیلی جدید کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:


دستی که بوسه می‌زند/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب دستی که بوسه می‌زند/ خرید کتاب دستی که بوسه می‌زند
ما- مجموعه قصه‌های نترسناک/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب ما- مجموعه قصه‌های نترسناک/ خرید کتاب ما- مجموعه قصه‌های نترسناک
مدرسه چه خوبه/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب مدرسه چه خوبه/ خرید کتاب مدرسه چه خوبه
خرس کوچولوها می‌روند به مدرسه – مجموعه قصه‌های قایم‌باشک‌بازی (۲)/ برای 3 تا 7 سال / (معرفی کتاب خرس کوچولوها می‌روند به مدرسه – مجموعه قصه‌های قایم‌باشک‌بازی (۲)/ خرید کتاب خرس کوچولوها می‌روند به مدرسه – مجموعه قصه‌های قایم‌باشک‌بازی (۲)
تو هم به مدرسه بیا کانگورو آبی -مجموعه کانگوروی آبی/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب تو هم به مدرسه بیا کانگورو آبی -مجموعه کانگوروی آبی/ خرید کتاب تو هم به مدرسه بیا کانگورو آبی -مجموعه کانگوروی آبی)  
خرگوش کوچولو عاشق مدرسه/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خرگوش کوچولو عاشق مدرسه/ خرید کتاب خرگوش کوچولو عاشق مدرسه)
موشی در مدرسه گربه‌ها - مجموعه موش و گربه/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب موشی در مدرسه گربه‌ها - مجموعه موش و گربه/ خرید کتاب موشی در مدرسه گربه‌ها - مجموعه موش و گربه)  
اولین روز مدرسه – ریاضی با موشی ۵/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب اولین روز مدرسه – ریاضی با موشی ۵/ خرید کتاب اولین روز مدرسه – ریاضی با موشی ۵)  
اولین روز مدرسه – مجموعه‌ی اولین تجربه‌های تو (۱۰)/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب اولین روز مدرسه – مجموعه‌ی اولین تجربه‌های تو (۱۰)/ خرید کتاب اولین روز مدرسه – مجموعه‌ی اولین تجربه‌های تو (۱۰))
سوفی و کدو حلوایی در مدرسه/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب سوفی و کدو حلوایی در مدرسه/ خرید کتاب سوفی و کدو حلوایی در مدرسه)  
کجاست آن آلفونس همیشگی/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب کجاست آن آلفونس همیشگی/ خرید کتاب کجاست آن آلفونس همیشگی)  
ومبرلی نگران – مجموعه محله‌ی موش‌ها/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب ومبرلی نگران – مجموعه محله‌ی موش‌ها/ خرید کتاب ومبرلی نگران – مجموعه محله‌ی موش‌ها)  
آن روز معمولی در مدرسه/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آن روز معمولی در مدرسه/ خرید کتاب آن روز معمولی در مدرسه)
لطفا تمساح به مدرسه نبرید!/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب لطفا تمساح به مدرسه نبرید!/ خرید کتاب لطفا تمساح به مدرسه نبرید!)
بردن تمساح به مدرسه؟ هرگز!/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب بردن تمساح به مدرسه؟ هرگز!/ خرید کتاب بردن تمساح به مدرسه؟ هرگز!
شِنگ به مدرسه می‌رود – مجموعه شِنگ و شِنگبان/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب شِنگ به مدرسه می‌رود – مجموعه شِنگ و شِنگبان/ خرید کتاب شِنگ به مدرسه می‌رود – مجموعه شِنگ و شِنگبان
وقت مدرسه رفتن است عزیز دلم! - مجموعه ماجراهای عزیز دلم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب وقت مدرسه رفتن است عزیزدلم!/ خرید کتاب وقت مدرسه رفتن است عزیز دلم!)
داگلی بغلی به مدرسه کوچولوها می‌رود – مجموعه داگلی بغلی/ برای ۳ تا 9 سال/ (معرفی کتاب داگلی بغلی به مدرسه کوچولوها می‌رود – مجموعه داگلی بغلی/ خرید کتاب داگلی بغلی به مدرسه کوچولوها می‌رود – مجموعه داگلی بغلی

لاما لاما با مامانی رفته به پیش‌دبستانی – مجموعه لاما لاما/  برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب لاما لاما با مامانی رفته به پیش‌دبستانی – مجموعه لاما لاما/ خرید کتاب لاما لاما با مامانی رفته به پیش‌دبستانی – مجموعه لاما لاما)
می‌خواهم برنده شوم! – مجموعه شازده فرفره/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب می‌خواهم برنده شوم! – مجموعه شازده فرفره/ خرید کتاب می‌خواهم برنده شوم! – مجموعه شازده فرفره)
هیولای رنگ‌ها به مدرسه می‌رود/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب هیولای رنگ‌ها به مدرسه می‌رود/ خرید کتاب هیولای رنگ‌ها به مدرسه می‌رود)
بهترین کلاس دنیا – شیطونی های من و خواهرم/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب بهترین کلاس دنیا – شیطونی های من و خواهرم/ خرید کتاب بهترین کلاس دنیا – شیطونی های من و خواهرم)
دزدان دریایی به مدرسه نمی‌روند!/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب دزدان دریایی به مدرسه نمی‌روند!/ خرید کتاب دزدان دریایی به مدرسه نمی‌روند!)
دارم می‌رم پیش ‌دبستان – کتاب‌های جولیا/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب دارم می‌رم پیش ‌دبستان – کتاب‌های جولیا/ خرید کتاب دارم می‌رم پیش ‌دبستان – کتاب‌های جولیا)
بابایی و اولین روز مدرسه/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب بابایی و اولین روز مدرسه/ خرید کتاب بابایی و اولین روز مدرسه)
فرانکلین به مدرسه ‌می‌رود/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب فرانکلین به مدرسه ‌می‌رود/ خرید کتاب فرانکلین به مدرسه ‌می‌رود)
چرا به مدرسه می‌روم؟ – مجموعه کودک فیلسوف/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب چرا به مدرسه می‌روم؟ – مجموعه کودک فیلسوف/ خرید کتاب چرا به مدرسه می‌روم؟ – مجموعه کودک فیلسوف)
شاهزاده خانم مدرسه را دوست ندارد/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب شاهزاده خانم مدرسه را دوست ندارد/ خرید کتاب شاهزاده خانم مدرسه را دوست ندارد)
اگر از مدرسه خوشم نیاد چی؟ – مجموعه خانواده‌ی خرسی/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب اگر از مدرسه خوشم نیاد چی؟ – مجموعه خانواده‌ی خرسی/ خرید کتاب اگر از مدرسه خوشم نیاد چی؟ – مجموعه خانواده‌ی خرسی)
مدرسه ی ما، خانه ی ماست!/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب مدرسه ی ما، خانه ی ماست!/ خرید کتاب مدرسه ی ما، خانه ی ماست!)
من دنبال دوست می‌گردم! – مجموعه شازده فرفره/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب من دنبال دوست می‌گردم! – مجموعه شازده فرفره/ خرید کتاب من دنبال دوست می‌گردم! – مجموعه شازده فرفره)
غیبت از مدرسه – مجموعه خانواده خرسی/ برای ۵ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب غیبت از مدرسه – مجموعه خانواده خرسی/ خرید کتاب غیبت از مدرسه – مجموعه خانواده خرسی)
اگر یک موش را به مدرسه ببرید/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب اگر یک موش را به مدرسه ببرید/ خرید کتاب اگر یک موش را به مدرسه ببرید)  
جونی بی‌کلاس اولی (بالاخره!) – مجموعه جونی بی‌جونز ۱۶/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب جونی بی‌کلاس اولی (بالاخره!) – مجموعه جونی بی‌جونز ۱۶/ خرید کتاب جونی بی‌کلاس اولی (بالاخره!) – مجموعه جونی بی‌جونز ۱۶) 
مینی و روز اول مدرسه/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مینی و روز اول مدرسه/ خرید کتاب مینی و روز اول مدرسه
اولین روز مدرسه/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب اولین روز مدرسه/ خرید کتاب اولین روز مدرسه)
خانم مینگو و اولین روز مدرسه/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خانم مینگو و اولین روز مدرسه/ خرید کتاب خانم مینگو و اولین روز مدرسه)
مشق شبم را ننوشتم چون.../ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مشق شبم را ننوشتم چون.../ خرید کتاب مشق شبم را ننوشتم چون...)  
جانمی جان! روز اول مدرسه – مجموعه آملیا بدلیا/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب جانمی جان! روز اول مدرسه – مجموعه آملیا بدلیا/ خرید کتاب جانمی جان! روز اول مدرسه – مجموعه آملیا بدلیا)
رامونای شجاع شجاع/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب رامونای شجاع شجاع/ خرید کتاب رامونای شجاع شجاع)  
موش باهوشه به مدرسه می رود -مجموعه‌ی ماجراهای موش‌باهوشه/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب موش باهوشه به مدرسه می رود -مجموعه‌ی ماجراهای موش‌باهوشه/ خرید کتاب موش باهوشه به مدرسه می رود -مجموعه‌ی ماجراهای موش‌باهوشه)  
به مدرسه دیر رسیدم چون.../ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب به مدرسه دیر رسیدم چون.../ خرید کتاب به مدرسه دیر رسیدم چون...)  
هفته‌ی آشتی و دوستی در کلاس خانم روباه – قصه‌های روزی روزگاری روباهی ۴/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب هفته‌ی آشتی و دوستی در کلاس خانم روباه – قصه‌های روزی روزگاری روباهی ۴/ خرید کتاب هفته‌ی آشتی و دوستی در کلاس خانم روباه – قصه‌های روزی روزگاری روباهی ۴)
اتولاین به مدرسه می‌رود – مجموعه اتولاین/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب اتولاین به مدرسه می‌رود – مجموعه اتولاین/ خرید کتاب اتولاین به مدرسه می‌رود – مجموعه اتولاین)  
دلشوره‌ی روز اول – مجموعه داستان‌های معلم دوست‌‌داشتنی ما ۱/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب دلشوره‌ی روز اول – مجموعه داستان‌های معلم دوست‌‌داشتنی ما ۱/ خرید کتاب دلشوره‌ی روز اول – مجموعه داستان‌های معلم دوست‌‌داشتنی ما ۱)  
دری و دوست راست راستکی‌اش – مجموعه دری/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب دری و دوست راست راستکی‌اش – مجموعه دری/ خرید کتاب دری و دوست راست راستکی‌اش – مجموعه دری)
پسر کاملا جدید/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب پسر کاملا جدید/ خرید کتاب پسر کاملا جدید)
اتوبوس مدرسه/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب اتوبوس مدرسه/ خرید کتاب اتوبوس مدرسه)
 شروع مدرسه راهنمایی/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب شروع مدرسه راهنمایی/ خرید کتاب شروع مدرسه راهنمایی)

 

پدیدآورندگان:
Submitted by admin on