فهرست کتابک به مناسبت روز ملی کودک، 16 مهر

«روز ملی کودک» که باید یکی از ساده ترین و گویاترین روزها برای همبستگی جهانی کودکان و درک آن‌ها از خویشتن باشد،‌ از بد حادثه به یکی از پیچیده‌ترین و مبهم‌ترین روزهای جهانی تبدیل شده است. این روز که در هرجا و هر بخشی از جهان به گونه‌ای اختصاصی و در روزی گاه ملی جشن گرفته می‌شود، مفهوم جهانی بودن این روز را به پرسش می‌گیرد و آن را با ابهام زیادی روبه رو می‌کند.

کتابک برای روز ملی کودک کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

مهمان‌های ناخوانده - حق داشتن سرپناه/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مهمان‌های ناخوانده/ خرید کتاب مهمان‌های ناخوانده)  
قورباغه و غریبه - حق داشتن سرزمین/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب قورباغه و غریبه/ خرید کتاب قورباغه و غریبه)  
کتاب‌های المر - حق متفاوت بودن/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب‌های المر/ خرید کتاب‌های المر
گوریل - حق داشتن سرگرمی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب گوریل/ خرید کتاب گوریل)  
گوزن شاخدار فایده‌اش چیه؟ - حق دوست داشته ‌شدن بی‌قید و شرط/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب گوزن شاخدار فایده‌اش چیه؟/ خرید کتاب گوزن شاخدار فایده‌اش چیه؟)  
سوزان می‌خندد - حق داشتن معلولیت/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سوزان می‌خندد/ خرید کتاب سوزان می‌خندد)  
ندای مرداب/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب ندای مرداب/ خرید کتاب ندای مرداب)
سفر به شهر سلیمان/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سفر به شهر سلیمان/ خرید کتاب سفر به شهر سلیمان)
پرنده قرمز - حق داشتن سرپرست/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب پرنده قرمز/ خرید کتاب پرنده قرمز)  
حق دارم کودک باشم/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب حق دارم کودک باشم/ خرید کتاب حق دارم کودک باشم)  
وسلی آباد - حق داشتن آرزوهای متفاوت - حق متفاوت بودن/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب وسلی آباد/ خرید کتاب وسلی آباد)  
ملاله و مداد جادویی/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب ملاله و مداد جادویی/ خرید کتاب ملاله و مداد جادویی)
تریسی بیکر - حق داشتن سرپرست/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب تریسی بیکر/ خرید کتاب تریسی بیکر)  
سه ثانیه - حق داشتن غذا/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب سه ثانیه/ خرید کتاب سه ثانیه)  
پی پی  جوراب بلند - حق انتخاب و حق متفاوت بودن/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب پی پی  جوراب بلند/ خرید کتاب پی پی جوراب بلند)  
ماتیلدا - حق انتخاب/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب ماتیلدا/ خرید کتاب ماتیلدا)
نژادپرستی و تعصب – مجموعه‌ی کودکان در دنیای ما/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب نژادپرستی و تعصب – مجموعه‌ی کودکان در دنیای ما/ خرید کتاب نژادپرستی و تعصب – مجموعه‌ی کودکان در دنیای ما)
فقر و گرسنگی – مجموعه‌ی کودکان در دنیای ما/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب فقر و گرسنگی – مجموعه‌ی کودکان در دنیای ما/ خرید کتاب فقر و گرسنگی – مجموعه‌ی کودکان در دنیای ما)
پناهندگان و مهاجران – مجموعه‌ی کودکان در دنیای ما/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب پناهندگان و مهاجران – مجموعه‌ی کودکان در دنیای ما/ خرید کتاب پناهندگان و مهاجران – مجموعه‌ی کودکان در دنیای ما)
درگیری‌های جهانی – مجموعه‌ی کودکان در دنیای ما/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب درگیری‌های جهانی – مجموعه‌ی کودکان در دنیای ما/ خرید کتاب درگیری‌های جهانی – مجموعه‌ی کودکان در دنیای ما)
سیاسیا در شهر مارمولک‌ها - حق داشتن یک زندگی باکیفیت/ برای 9 تا 12سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب سیاسیا در شهر مارمولک‌ها/ خرید کتاب سیاسیا در شهر مارمولک‌ها
قصه‌های مجید - حق داشتن سرپرست/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب قصه‌های مجید/ خرید کتاب قصه‌های مجید)  
جنگی که نجاتم داد - حق داشتن معلولیت/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب جنگی که نجاتم داد/ خرید کتاب جنگی که نجاتم داد)  
هستی - حق متفاوت بودن/ برای 12 سال به بالا / (معرفی کتاب هستی/ خرید کتاب هستی
ماجراجوی جوان - حق برخورداری از آموزش/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب ماجراجوی جوان/ خرید کتاب ماجراجوی جوان)  
من برده هستم  - حق برخورداری از آموزش/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب من برده هستم/ خرید کتاب من برده هستم)  
تابستان زاغچه - حق داشتن زندگی باکیفیت/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب تابستان زاغچه/ خرید کتاب تابستان زاغچه
من نوکر بابام نیستم - حق نه گفتن/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب من نوکر بابام نیستم/ خرید کتاب من نوکر بابام نیستم)  
هکلبری فین- حق داشتن سرپرست/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب هکلبری فین/ خرید کتاب هکلبری فین
پل شکسته - حق داشتن هویت/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب پل شکسته/ خرید کتاب پل شکسته)  
بچه‌های قالیباف خانه - حق داشتن زندگی باکیفیت/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب بچه‌های قالیباف خانه/ خرید کتاب بچه‌های قالیباف خانه)
آواره بی‌خورشید - حق داشتن سرزمین/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آواره بی‌خورشید/ خرید کتاب آواره بی‌خورشید)  
حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم/ خرید کتاب حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on