آشنايى با اپليكيشن داناک و پروژه سواد D

شروع آموزش از مفاهیم پایه، یکی از اصول بنیادین آموزش شمرده می‌شود. آغاز روند آموزش ابتدایی بدون توجه به این اصل، کودک و روند آموزش او را دچار مخاطرات جدی می‌کند. ضعف و نقصان در خواندن و نوشتن از شایع‌ترین مخاطرات است. برخی از کودکان به رغم آشنایی شنیداری با زبان، در امر خواندن و نوشتن دچار مشکل می‌شوند که ریشه در نقصان آموزش و شناخت آنان از مفاهیم پایه دارد.

 آقای محسن دیبایی و انجمن یاران دانش و مهر، در راستای این آسیب شناسی، سال گذشته، پیشنهاد دادند تا از بین پنج اپلیکیشن سوادآموزی، یک اپلیکیشن برای بومی‌سازی انتخاب شود. تیمی از کارشناسان زبان فارسی و برنامه‌نویسان بعد از انتخاب اپلیکیشن onecourse  بومی سازی را آغاز کردند و آن را با نام "داناک"-مرکب از دو واژه «دانا» و «کودک» یا «کوچک»- به صورت رایگان در اختیار عموم قرار دادند.

«سوادآموزی» و «شمارورزی» دو محور آموزشی اپلیکیشن داناک است. مهم‌ترین ویژگی این آموزش مرحله‌ای بودن آن است. در بخش سوادآموزی، آموزش از بیداری آوایی آغاز می‌شود و پس از آنکه کودک آواها را می‌شناسد، بیداری واج شناختی مورد توجه قرار می‌گیرد. بدین معنا که کودک پس از شناخت آواها، آوای واک‌ها (آوای حروف الفبا یا نویسه‌ها) را می‌شناسد و در نهایت می‌تواند واژه‌ها را به درستی ادا کرده و بنویسد. این در حالیست که آموزش مرسوم، یادگیری را نه با واک‌ها و آواها که با نویسه‌ها و حروف الفبا آغاز می‌کند. درگیر شدن کودک با حروف الفبا، بدون کسب مهارت‌های پیشینی، روند آموزش را دچار مخاطره و در نتیجه طولانی می کند. اپلیکیشن «داناک یا سوادآموزی D » با گسترش رشد شناختی کودک، باعث تسریع روند آموزش و یادگیری می‌شود.

در بخش «شمارورزی» نیز، آموزش مرحله‌ای مفاهیم همچون رنگ‌ها، اندازه‌ها، شکل های هندسی، الگوها در دستور کار قرار دارد و درک شمارش اعداد و کاستن و افزودن به عنوان یک امر انتزاعی با اشیاء ملموس و در دل زندگی روزانه به صورت انضمامی آموزش داده می‌شود.

مرحله‌بندی آموزش و روند استدراجی آن که برآمده از بنیان‌های نظری رشد کودکان است، در اپلیکیشن داناک با چینش مراحل آموزشی دنبال شده است. کودک برای استفاده از اپلیکیشن داناک نیاز به سواد خواندن ندارد و می تواند به کمک راهنمای صوتی، مرحله به مرحله پیش برود. 

کودک در پایان مرحله آموزش روزانه می‌تواند وارد بخش بازی شود. این بخش شامل کتاب‌های تصویری و انیمیش، فیلم، بازی، لوح نقاشی و قصه‌های صوتی مرتبط با محتوای آموزشی است.

 آقای محسن دیبایی مدیریت پروژه را برعهده دارند و سرپرستی این پروژه در بخش محتوا با آزاده خلیفی و عادله خلیفی است و آقای پویان بهنام‌قادر سرپرست تیم فنی پروژه‌اند. این اپلیکیشن، در همکاری و همراهی با یک تیم بیست نفره، در هر دو بخش محتوا و فنی آماده شده است. این پروژه در سه فاز اجرا خواهد شد که فاز نخست، مشتمل بر آشنایی کودک با واک‌ها و شکل نویسه‌های الفبا عرضه شده و فاز دوم در بهار سال 1400 آماده و عرضه خواهد شد. در فاز اول، با تمرکز بر دانش فونیکس، بین شکل حروف الفبا و آوای واکی آن‌ها، یعنی صدا ارتباط و پیوند برقرار شده است. روش فونیکس بر اساس بسته‌های آموزشی «فارسی‌آموز نخودی» و «الفباورزی با کاکاکلاغه» از محمدهادی محمدی پیاده شده است.

وب‌سایت سواد D

کانال تلگرام سواد D

خرید بسته‌های آموزش خلاق:
شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی)
شمارورزی لولوپی + ۱ (ریاضی آموز ادبی)
الفباورزی با کاکا‌کلاغه
فارسی آموز نخودی ۱
فارسی‌آموز نخودی ۲
فارسی آموز ادبی ۳

نویسنده:
پدیدآورندگان:
گردآورنده:
Submitted by editor74 on