شعر صبح و کودک از افشین علاء

صبح است و کودک 

در خواب سنگین 

یک خواب زیبا 

یک خواب شیرین 

مادر به شادی 

آمد به سویش 

زد بوسه آرام 

حالا به رویش

چشمان کودک 

آرام وا شد 

خندید و آن‌وقت

از خواب پاشد

نویسنده:
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on