فعالیت پیشنهادی برای کتاب این کتاب پر از اشتباه است

«این کتاب پر از اشتباه است» چون یک چشم بزرگ‌تر از آن یکی نقاشی شد، وای اشتباه شد! و یک نقاشی عجیب که خراب شده، یک قورباغه-گربه-گاو عجیب؟ اما می‌شود آن را به بهترین بوته نقاشی تبدیل کرد. و لکه‌های جوهری که این طرف و آن طرف پخش شده‌اند، انگار که از اول قرار بوده مانند برگ‌های شناور در باد باشند.

1- گفت‌وگو کنید.

پیش از بلندخوانی کتاب کمی درباره موضوعات زیر با بچه‌ها گفت‌وگو کنید:

  • فکر می‌کنید این کتاب درباره چیست؟
  • با دقت به تصویر روی جلد نگاه کنید، به نظر شما این بچه‌ها مشغول چه کارهایی هستند؟

پس از بلندخوانی کتاب، با پرسش‌هایی مانند زیر با کودکان گفت‌وگو کنید:

  • فکر می‌کنید این کتاب می‌خواست چه چیزی به ما بگوید؟ موضوع آن چه بود؟
  • بعد از اینکه کاری را اشتباه انجام می‌دهید چه حسی به شما دست می‌دهد؟ چرا؟
  • تابه‌حال شده چون از اشتباه کردن بترسید؟ تابه‌حال شده به‌خاطر ترسیدن از اشتباه کردن کاری را انجام ندهید؟ به‌نظرتان اگر ما در طول زندگی‌مان به‌خاطر ترس از اشتباه بسیاری از کارها را انجام ندهیم چه اتفاقی می‌افتد؟
  • زمانی که کاری را اشتباه انجام می‌دهید، پس از آن چه می‌کنید؟
  • آیا تا به‌حال سعی کرده‌اید کاری را که به اشتباه انجام داده‌اید دوباره به شکل دیگری انجام دهید؟

2- نقاشی کنید.

کاربرگ نقاشی را در اختیار کودکان قرار دهید. به آن‌ها بگویید که این خط‌ها به اشتباه کشیده شده است. یک سمت نقاشی را به همان شکل باقی بگذارید و شکل دیگر را به آن‌چه می‌خواهید تبدیل کنید.

3- کتاب خودتان را بسازید.

از کودکان بخواهید روی یک تکه کاغذ 3 مورد برای هر کدام از سوال‌های زیر بنویسند:

  • کدام تغییر نقاشی‌های کتاب را به همان شکل که هست دوست دارند؟
  • اگر جای تصویرگر بودند، کدام یک را به شکل دیگری تغییر می‌دادند؟

از کودکان بخواهید آن 3 تصویر را به شکلی که دوست دارند تغییر دهند.

نویسنده:
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on