۱ آبان - فهرست کتابک به مناسبت زادروز جانی روداری

«جانی روداری» شاعر، روزنامه‌نگار و یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان کودک و نوجوان ایتالیا است. او به نوشتن برای کودکان و نوجوانان عشق می‌ورزید: «دوست دارم مرا نویسنده کودکان بدانند!». از آنجا که برای کار در زمینه‌ی ادبیات کودکان به صورت علمی اشتیاق فراوان داشت، به مطالعات عمیق در زمینه‌ی تعلیم و تربیت و مسایل آموزشی کودکان پرداخت. جانی روداری تنها نویسنده‌ی ایتالیایی است که توانست در سال ۱۹۷۰ جایزه‌ی هانس کریستین آندرسن را به دست آورد. در سال ٢٠١٠ در چهل و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب کودک بولونیا بزرگداشتی برایش برگزار شد.

کتابک برای زادروز جانی روداری کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

قصه‌هایی برای یک لبخند/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب قصه‌هایی برای یک لبخند/ خرید کتاب قصه‌هایی برای یک لبخند)

داستانک‌های آلیس/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب داستانک‌های آلیس/ خرید کتاب داستانک‌های آلیس)

روزی که در میلان از آسمان کلاه می‌بارید و چند داستان دیگر/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب روزی که در میلان از آسمان کلاه می‌بارید و چند داستان دیگر/ خرید کتاب روزی که در میلان از آسمان کلاه می‌بارید و چند داستان دیگر

کشور دروغگوها/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب کشور دروغگوها/ خرید کتاب کشور دروغگوها

یکی بود که خودش نبود/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب یکی بود که خودش نبود/ خرید کتاب یکی بود که خودش نبود

جادوگر بیکار/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب جادوگر بیکار/ خرید کتاب جادوگر بیکار

یاس در دیار دروغگویان/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب یاس در دیار دروغگویان/ خرید کتاب یاس در دیار دروغگویان

فروشگاه ساحره/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب فروشگاه ساحره/ خرید کتاب فروشگاه ساحره

نقاش/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب نقاش/ خرید کتاب نقاش)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on