شعر قصه‌های مادر از پروین دولت‌آبادی

به قصه قصه، مادر،

مرا به خواب بردی

در آسمان روشن

به آفتاب بردی

به اختران شب تاب

به ماهتاب بردی

به قصه قصه گفتی:

جهان چه خوب و زیباست!

جهان و هر چه در اوست

برای شادی ماست

تو خوب و مهربان باش

جهان زِ مهر برپاست.

Submitted by skyfa on