فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی شیر، ۱۹ امرداد

«روز جهانی شیر» در 10 ام آگوست با هدف افزایش آگاهی در مورد مشکلاتی که شیرها با آن روبرو هستند برگزار می‌شود. شیرها به دلیل بدن بزرگ و یال‌های سنگین و براقشان، «پادشاه جنگل» نامیده می‌شوند. غرش قدرتمند یک شیر بی‌نظیر است و حتی پنج مایل دورتر هم شنیده می‌شود. امروزه تعداد آنها در سراسر جهان به دلیل شکار غیرقانونی کاهش یافته است. بنابراین، روز جهانی شیر با جمع‌آوری کمک‌های مالی و افزایش اقدامات حفاظتی توجه را به این گونه در معرض خطر جلب می‌کند.
شیر از خانواده گربه‌سانان به شمار می‌آید و به عنوان شکارچی نیز شناخته می‌شود. شیر بعد از ببر بزرگترین گربه با وزن حدود 300 تا 600 پوند است. بدن یک شیر عضلانی با سر و گوش‌های گرد کوتاه و دمی پرپشت است. جنسیت آن را می‌توان از طریق وجود یال سنگین در شیر نر، تشخیص داد. زیستگاه طبیعی آنها مراتع است. شما به احتمال زیاد شیرها را در نزدیکی آب پیدا خواهید کرد، زیرا آنها به طور استراتژیک منتظر طعمه هستند تا برای نوشیدن به آنجا بیاید و سپس به  آنها هجوم آورند.

کتابک برای روز جهانی شیر  کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

شیر کوچولو وسایلش را می‌دهد – مجموعه بچه‌‌ی باهوش/ برای ۱ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب شیر کوچولو وسایلش را می‌دهد – مجموعه بچه‌‌ی باهوش/ خرید کتاب شیر کوچولو وسایلش را می‌دهد – مجموعه بچه‌‌ی باهوش)
شیر کوچولوی عصبانی/ برای ۱ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب شیر کوچولوی عصبانی/ خرید کتاب شیر کوچولوی عصبانی)
چگونه شیر باشیم/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب چگونه شیر باشیم/خرید کتاب چگونه شیر باشیم)
شیرها از آمپول نمی‌ترسند!/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب شیرها از آمپول نمی‌ترسند!/ خرید کتاب شیرها از آمپول نمی‌ترسند!)
شیر و یک سوال موشی/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب شیر و یک سوال موشی/ خرید کتاب شیر و یک سوال موشی)
شیر و موش – قصه‌های شیرین مغزدار/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب شیر و موش – قصه‌های شیرین مغزدار/ خرید کتاب شیر و موش – قصه‌های شیرین مغزدار)
شیر و پرنده/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب شیر و پرنده/ خرید کتاب شیر و پرنده)
غری غرشی، شیری که تنبل بود – قصه‌های شیرین جنگل ۶/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب غری غرشی، شیری که تنبل بود – قصه‌های شیرین جنگل ۶/ خرید کتاب غری غرشی، شیری که تنبل بود – قصه‌های شیرین جنگل ۶)
ادو شیری که دیگر تنها نیست/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ادو شیری که دیگر تنها نیست/ خرید کتاب ادو شیری که دیگر تنها نیست)
شیر دیگر دستپاچه نمی‌شود – رفتارهای خوب/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب شیر دیگر دستپاچه نمی‌شود – رفتارهای خوب/ خرید کتاب شیر دیگر دستپاچه نمی‌شود – رفتارهای خوب)
شیری در پاریس/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب شیری در پاریس/ خرید کتاب شیری در پاریس)
شیر کتابخانه/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب شیر کتابخانه/ خرید کتاب شیر کتابخانه)
دختر کوچولو و شیرش/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دختر کوچولو و شیرش/ خرید کتاب دختر کوچولو و شیرش)
شیر الن/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب شیر الن/ خرید کتاب شیر الن)
شیرشاه/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب شیرشاه/ خرید کتاب شیرشاه)
شیر شکمو/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب شیر شکمو/ خرید کتاب شیر شکمو)
لافکادیو، شیری که جواب گلوله را با گلوله داد/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب لافکادیو، شیری که جواب گلوله را با گلوله داد/ خرید کتاب لافکادیو، شیری که جواب گلوله را با گلوله داد)
لیدی اسکارلت و داستان شگفت‌انگیز شیری که پرستار بچه شد/ برای ۹ تا ۱۲ سال/برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب لیدی اسکارلت و داستان شگفت‌انگیز شیری که پرستار بچه شد/ خرید کتاب لیدی اسکارلت و داستان شگفت‌انگیز شیری که پرستار بچه شد)
شیر آسیایی – مجموعه حیات وحش ایران/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب شیر آسیایی – مجموعه حیات وحش ایران/ خرید کتاب شیر آسیایی – مجموعه حیات وحش ایران)
شیر، کمد، جادوگر  ـ ماجراهای نارنیا/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب شیر، کمد، جادوگر  ـ ماجراهای نارنیا/ خرید کتاب شیر، کمد، جادوگر  ـ ماجراهای نارنیا)
شاهزاده شیر و راز گل سرخ ـ ماجراهای نارنیا/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب شاهزاده شیر و راز گل سرخ ـ ماجراهای نارنیا/ خرید کتاب شاهزاده شیر و راز گل سرخ ـ ماجراهای نارنیا)
غرور شیر – داستان های حیات وحش ۱۰/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب غرور شیر – داستان های حیات وحش ۱۰/ خرید کتاب غرور شیر – داستان های حیات وحش ۱۰)

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on