"قطب نمای خواندن"!

Ich bin Bib(liotheks)fit - Der Lese-Kompass für die 1. und 2. Grundschulklasse

طرح "قطب نمای خواندن" که  انجمن بروماوز  Borromäusvere در آلمان آن را اجرا می کند، برای ترویج و تشویق دانش آموزان کلاس اول و دوم دبستان به خواندن است. در هر سال تحصیلی کودکان همراه با همکلاسی های شان سه بار از یک کتابخانه عمومی بازدید می کنند تا به این ترتیب هم با کتابخانه آشنا شوند و هم به طور مرتب سر زدن به کتابخانه را تمرین کنند.

در این بازدیدها کودکان با محیط و محتوای کتابخانه آشنا می شوند، یاد می گیرند که درباره هر موضوعی منابع گوناگون در کتابخانه وجود دارد، هنر گوش دادن را در بلندخوانی می آموزند، مهارت خواندن خود را محک می زنند، با الفبا بازی می آفرینند و یاد می گیرند تا با استفاده از اطلاعات کتابشناسی، کتاب مورد علاقه شان را معرفی کنند. اما مهم تر از همه لذت بلندخوانی و کتابخوانی، بازی با حروف الفبا و همچنین لذت جستجو کردن و یافتن را کشف می کنند.

دانش آموزان کلاس اول دبستان در سه بازدید گروهی خود هر بار با یک شعار، این موارد را تجربه می کنند و می آموزند:

 • در نخستین بازدید: آشنایی با محیط و محتوای کتابخانه، با شعار "جوینده یابنده است"
 • در بازدید دوم: پیدا کردن منابع متفاوتی برای یک موضوع در کتابخانه ، با شعار "همه چیز همان ــ ولی نه یکسان!" 
 • در بازدید سوم: پاسخ به این پرسش که کتاب ها چه تفاوت هایی با هم دارند؟

دانش آموزان کلاس دوم دبستان نیز با این تجربه ها آشنا می شوند:

 •  در نخستین بازدید: به قصه ای گوش می دهیم. چه چیزی از آن به خاطر سپرده ایم؟ با شعار "سرپا گوش شوید و گوش دهید"
 •  در بازدید دوم: با حروف الفبا بازی های جدیدی می آفرینیم ! با شعار "با الفبا می توانیم چه کار کنیم؟"
 •  در بازدید سوم: چرا این کتاب را بیشتر از دیگر کتاب ها دوست دارم؟ نویسنده آن کیست؟  با شعار "کتاب محبوب من!" 

در  پایان و پس از آخرین بازدید در سال دوم، هر کودک گواهینامه ای دریافت می کند که نشان می دهد در همه بازدیدها شرکت کرده است.

در این طرح به همه دانش آموزان یک کارت داده می شود. در هر بازدید از کتابخانه، برچسبی بر روی کارت هر کودک چسبانده می شود. این کارت دارای ده خانه است. شش خانه برای بازدید دسته جمعی کودک همراه با هم کلاسی ها و چهار خانه برای بازدیدهای فردی از کتابخانه. کودکانی که بتوانند تمام برچسب ها را بر روی این کارت بچسبانند، قطب نمایی به عنوان جایزه دریافت می کنند.

انجمن بروماوز جعبه ای را با محتوای زیر در اختیار کارکنان کتابخانه های عمومی می گذارد:

 • دفترچه راهنمایی برای کارکنان کتابخانه با توضیح درباره طرح و شیوه اجرای آن
 •  یک کتاب نمونه برای آغاز به خواندن با بچه ها
 • ۳۰ کارت برای کودکان شرکت کننده با برچسب های لازم
 • ۳۰ گواهینامه
 • ۳۰ کوله پشتی برای کودکان برای جابه جایی کتاب ها
 • ۳۰ قطب نما برای دادن جایزه

امسال این انجمن توانسته بیش از ۲۰۰۰ جعبه در اختیار کتابخانه عمومی در آلمان قرار دهد.

برگردان:
ترانه وکیلی
Submitted by admin on