نمایشگاه "گروه کتاب آبی"

Blue Book Group
نمایشگاه "گروه کتاب آبی"

گروه کتاب آبی، گروهی هنری از ٣٠ تصویرگری ایرانی و کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، ژاپن، پرتغال، مجارستان و مکزیک است

این گروه در سال ١٣٨٦ از سوی علی و حسن عامه کن، دو برادر هنرمند تصویرگر ایرانی بنیان نهاده شده است. هدف از تشکیل گروه آبی، ارتقای کار تصویرگران جوان ایرانی و ایجاد فضایی برای تعامل تصویرگران از سراسر جهان با یکدیگر و آشنایی با شیوه کار و فرهنگ هم است.

نخستین نمایشگاه این گروه با حضور هنرمندان ١٠ کشور در سال ۸۶ در شهر  تهران برپا شد. این گروه تاکنون افزون بر ایران در امارات متحده ی عربی، ژاپن، اسپانیا و آرژانتین و فرانسه هم نمایشگاه هایی بر پا کرده اند. ایده تشکیل گروه کتاب آبی نخستین بار از سوی یک تصویرگر ژاپنی پیشنهاد شد.

 

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.