چگونه توانایی خواندن کودکی را که به زودی خواندن را آغاز خواهد کرد ارزیابی کنیم؟

عنوان لاتین:
Reading Checkup for Soon-to-Be Readers: Grades Pre-K–1

چگونه فرزندان شما می توانند به کتاب خوان های حرفه ای تبدیل شوند؟ شما چطور می توانید به  پیشرفت آن ها کمک کنید؟ به مجموعه رهنمودهای های مربوط به بررسی توانایی خواندن عمل کنید تا پیشرفت فرزندان تان را به یاری شش مرحله ی رشد خواندن از نشانه گذاری تصویرها تا خواندن مستقل، بسنجید. 

درهر مرحله، دانش و مهارت هایی توضیح  داده می شوند که بیشتر کودکان در دوره ای معین به آن ها دست می یابند و روش هایی پیشنهاد می شوند که این توانایی ها را پرورش می دهند.   

توانایی خواندن کودک را چگونه ارزیابی کنیم؟

بررسی های توانایی خواندن را همان گونه که یک پزشک، جدول رشد کودک را مشاهده می کند، انجام دهید. در پی یک الگوی ثابت رشد با کاهش و افزایش های اندک باشید. این نشانه ی سلامتی و به این معناست که  فرزند شما درحال پیشرفت درخواندن است. 

 دوره های سنی یا پایه ای برای هر بررسی در این مقاله  آمده اند، اما تنها به عنوان یک راهنما عمل می کنند. پیشنهاد می کنیم حتی اگر فرزند شما هم اکنون در سن مدرسه است، با بررسی توانایی خواندن برای خردسالان و کودکان شروع کنید و سپس پیش بروید. در این صورت، خواهید توانست تبدیل تدریجی کودک تان را به یک کتاب خوان مستقل، بهتر ارزیابی کنید.

والدین چگونه می توانند به خواندن کودک کمک کنند؟

مادر و پدر نقش مهمی در هر مرحله از رشد توانایی خواندن فرزندان خود دارند. در حالی که پیشرفت کودکتان را زیر نظر دارید، به یاد داشته باشید خودتان هم باید خلاقیت به خرج دهید و فکر کنید چه کارهایی می توان کرد تا علاقه و مهارت های او را افزایش داد.

ارزیابی توانایی خواندن به چه معناست؟

توجه داشته باشید که پاسخ های شما بیشتر به پرسش های مربوط به کدام گزینه هاست. اگر پاسخ هایتان بیشتر به گزینه ی الف مربوط می شوند، کودک شما هنوز در گام های نخستین این مرحله است. اگر پاسخ ها بیشتر گزینه ی ب هستند، کودک در سطح متوسط این مرحله است. اگر بیشتر گزینه ی ج را انتخاب کرده اید، احتمالا او در حال نزدیک شدن به مرحله ی بعدی خواندن است. در صورتی که نگرانی ویژه ای در زمینه ی پیشرفت توانایی خواندن در کودک تان دارید، با آموزگار او یا کارشناس کودکان مشورت کنید.

کودکان هنگامی که بیشتر حروف الفبا و برخی صداهای آن ها را می شناسند، به زودی کتاب خوان های واقعی می شوند( کتاب خوان های بالقوه اند. آن ها ممکن است بپرسند: «آیا این واژه چکمه خوانده می شود» و واژه ای را در صفحه نشان دهند که با «چ» شروع می شود. ه ممکن است یک داستان رانیز با جزئیات بیشتر بازگو کنند  یا از زبانی شبیه کتاب استفاده کنند،  مانند عبارت «یک بار برای همیشه». 

آیا کودک شما:

١.    داستان هایی را تعریف می کند که آغاز، میانه و پایان دارند؟

الف: هنوز نه             ب: گاهی           ج: بیش تر وقت ها

٢.    به کتاب نگاه می کند و می پرسد :«کجا این را می گوید؟» یا «این چه می گوید؟»؟

الف:هنوز نه             ب: گاهی           ج: بیش تر وقت ها

٣.    زمانی را به نگاه کردن به کتاب ها به صورت مستقل می گذراند؟

الف: هنوز نه             ب: گاهی           ج: بیش تر وقت ها

٤.    به جای بازی، کتاب می خواند ؟

الف: هنوز نه             ب: گاهی           ج:  بیش تر وقت ها

 

آیا کودک شما می تواند:

١.    همراه با هر حرف الفبا، صدای آن را بگوید ؟

الف: هنوز نه             ب: برخی صداها           ج: بیش ترصداها

٢.    واژگانی را در یک کتاب جذاب تشخیص دهد و  از روی شکل شان بخواند؟ 

الف:هنوز نه             ب: واژه های اندکی را           ج: واژه های زیادی را

٣.    به پرسش های مربوط به  داستان های دارای پایان باز  پاسخ دهد، مانند: «توفکر می کنی او چه احساسی دارد؟»

الف:هنوز نه             ب: گاهی           ج:  بیشتر وقت ها

٤.    حروف الفبا را بنویسد.

الف: هنوز نه             ب: برخی حروف  را        ج: بیش تر حروف را

 

نگران نباشید! طبیعی است که کودک شما:

١.    مدت  زیادی در این مرحله بماند.

٢.    حروف یا واژگانی را بنویسد که شما نمی توانید تشخیص دهید. از کودک تان بخواهید آن ها را برای شما بخواند. 

٣.    حروفی را که شبیه هم هستند، با هم اشتباه بگیرد.

مقاله های مرتبط با این موضوع:

چگونه توانایی خواندن دانش آموزان کلاس سومی به بالا را ارزیابی کنیم؟

چگونه توانایی خواندن نوآموز را ارزیابی کنیم؟

چگونه توانایی خواندن نوزاد و نوپای خود را ارزیابی کنیم؟

برگردان:
فاطمه نصر اصفهانی
Submitted by editor3 on