نقش آموزگاران در پژوهش پیش دبستانی ها

نقش آموزگاران در پژوهش پیش دبستانی ها

یکی از مهم ترین عناصر پژوهش علمی، شما مربیان هستید. به عنوان یک آموزگار نیازی نیست که کارشناس علوم باشید و پاسخ همه ی پرسش ها را بدانید. نقش شما پشتیبانی کردن از بازی های علمی کودکان  از راه های زیر است:

  • آماده کردن کلاس و خودتان برای پژوهش های علمی کودکان
  • همراهی با کودکان در بازی های شان
  • پرسیدن پرسش های باز (پرسش هایی که پاسخ آن ها تنها بله یا خیر نیست)
  • برقراری ارتباط  میان برنامه های درسی گوناگون
  • کمک به کودکان در ارائه آن چه آموخته اند
  • کلاس و خودتان را برای پژوهش های علمی آماده کنید

هنگامی که می خواهید یک واحد کار طراحی کنید، گام نخست شما طراحی یک رشته فعالیت های علمی ساده است که به زمان کوتاهی برای انجام دادن نیاز دارند. پیش از این که با کودکان فعالیت ها را انجام دهید ،خودتان به کشف و پژوهش درباره ی موضوع مورد نظر بپردازید. این کار به شما کمک می کند که درباره ی آن موضوع اطلاعات بیش تری به دست آورید ومشکلات احتمالی را که در هنگام انجام این فعالیت ها ممکن است رخ دهد، بشناسید.  به راه هایی که می تواند به کودکان کمک کند شناخت بهتر و بیش تری درباره ی موضوع پیدا کنند نیز فکر کنید.

کودکان را در بازی های شان همراهی کنید

هر کشف و پژوهش علمی باید با بازی آزادانه ی کودکان با مواد و اشیایی که فراهم کرده اید، همراه باشد.  با زیر نظر گرفتن کودکان ومشاهده ی آن ها، تلاش کنید بفهمید که به چه چیزهایی می اندیشند و چه چیزهایی برا ی شان جذاب اند. ببینید با ابزار و مواد چه کاری انجام می دهند و به حرف های شان درباره ی کاری که انجام می دهند، گوش کنید. این کارها به شما کمک می کنند که بفهمید آن ها چه چیزهایی می دانند، چه باورهایی دارند، به چه چیزی علاقه مندند، و چه تجربه هایی آن ها را به دانستن چیزهای تازه و نو راهنمایی می کند. سپس، همراه کودکان به بازی بپردازید و فعالیت هایی را که طراحی کرده اید، با آن ها انجام دهید. هنگامی که این فعالیت ها را انجام می دهید ،مهارت ها و  رفتار علمی مانند کنجکاوی، تمرکز بر فعالیت و علاقه مند بودن به سهیم شدن ایده ها را به نمایش بگذارید و به شکل یک الگو رفتار کنید. می توانید به عنوان یک تسهیلگر نیزعمل کنید، مثلا قیفی را در دهانه ی یک بطری نگه دارید. در صورت نیاز، قانون هایی برای استفاده ی ایمن از ابزار بگذارید.

پرسش های باز بپرسید

پرسیدن سوال می تواند بازی های معمولی را با جلب تمرکز کودکان روی مشاهده، پرسش و  نتیجه گیری بر پایه ی شواهد، به بازی های علمی تبدیل کند. برای نمونه: به سایه ی سارادر پیاده رو نگاه کن. می توانی چشم هایش را ببینی؟ چرا  نمی توانی؟ فکر می کنی ما می توانیم سایه ای مانند این را در خانه هم درست کنیم؟ چگونه؟

میان برنامه های درسی گوناگون ارتباط برقرار کنید

شیوه های طبیعی و معنا دار بسیاری برای ترکیب فعالیت های زبان آموزی، ادبیات و ریاضی با بازی های علمی کودکان وجود دارد. واژه های جدیدی را که در پژوهش های کودکان به کار می روند، به آن ها معرفی کنید. برایشان کتاب هایی در رابطه با موضوع پژوهش شان بخوانید و آن ها را تشویق کنید بنویسند، طراحی کنند و درباره ی آن چه انجام می دهند و یاد می گیرند، گفت و گو کنند. با شمردن، اندازه گیری، وکشیدن نمودار، تجربه هایی درباره ی ریاضی در اختیار آن ها بگذارید.

به کودکان کمک کنید تا آن چه را که آموخته اند نشان دهند

یادگیری از راه کارکردن مستقیم با اشیا و مواد فرآیندی است از اندیشیدن، مشاهده کردن، پرسیدن و فرآوری چیزهایی که یاد گرفته اید یا تصور می کنید یاد گرفته اید، ازراه بحث کردن، نوشتن و ارائه ی آن ها. درخواست از کودکان برای ارائه ی تجربه های شان و سهیم کردن گروه های بزرگ یا کوچک در اندیشه ها وایده های شان، به آن ها کمک می کند که تجربه های خود را معنا کنند. با طرح پرسش ها و برنامه های گوناگون، به کودکان کمک کنید که تجربه های شان را گسترش و تعمیم دهند.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.