آشنا کردن دانش آموزان با کتابخانه به عنوان یک ابزار پژوهشی

در این فعالیت دانش آموزان کلاس دوم، پژوهش های خود را با بهره گیری از ابزار کتابخانه و شیوه ی مطالعه ی کتابخانه ای دنبال می کنند و به طور غیر مستقیم از فرآیند چگونگی تشکیل کتابخانه و استفاده از آن به روشی ساده آگاهی می یابند. از این مرحله به بعد، نقش کتابخانه به عنوان کلید پژوهش آشکارتر می شود. دانش آموزان کلاس دوم با استفاده از کتابخانه و مجموعه ی آن، به تدریج می آموزند که چگونه درباره ی مطالب دقت کنند، سوالاتی در ذهن خود طرح کنند و برای یافتن پاسخ آن ها در منابع کتابخانه ای به جست و جو بپردازند و پاسخ خود را بیابند. آشنایی با شیوه ی جست و جو مهارتی مهم است که  باید در این سن به طور جدی به آن توجه شود.

  آموزگار از دانش آموزان می خواهد کتاب های غیر درسی ای را که در خانه دارند نام ببرند. سپس از آن ها می خواهد عنوان کتاب ها را همراه تعداد صفحه ها ی شان روی یک کاغذ خط کشی شده بنویسند و مشخص کنند که تصویر رنگی دارند یا  نه.

شماره عنوان تعداد صفحه عکس یا تصویر رنگی
       

  روز بعد، آموزگار از آن ها می خواهد اطلاعات خود را از روی جدولی که تهیه کرده اند بخوانند. بعد از شنیدن گزارش ها می پرسد آیا کتاب هایی که دارند، همه یک شکل و اندازه اند؟ بعد از شنیدن پاسخ ها با کودکان توافق می کند که یک ستون به جدول اضافه کنند: اندازه. بعد می پرسد موضوع کتاب چیست؟ (داستان، شعر، جانوران، شهرها و...) ستون دیگری هم اضافه می شود:"موضوع". در جلسه ی بعد آموزگار اجازه می دهد همه ی دانش آموزان گزارش های شان را بخوانند و بعد می گوید که هر کدام از دانش آموزان که یک کتابخانه دارند، فکر کنند چگونه می توان آن را بزرگ و بزرگ تر کرد؟ بعد از شنیدن اظهار نظرها مثل: کتاب می خریم، کتاب هدیه می گیریم و...  آموزگار می گوید حالا هم آن ها یک کتابخانه ی بزرگ دارند. اگر همه ی کتاب های شان با هم جمع شوند، یک کتابخانه ی بزرگ خواهند داشت. سپس از دانش آموزان کلاس می خواهد سه نفر را انتخاب کنند تا  فهرستی کلی از همه ی فهرست ها تهیه کنند. او به این سه نفر می آموزد که اگر کتابی تکراری است نام آن را یک بار در فهرست بیاورند، اما در ستون مربوط، تعداد آن را یادداشت کنند. ستونی را هم برای نام صاحب کتاب در نظر بگیرند.

شماره عنوان کتاب موضوع کتاب تعداد صفحه عکس یا تصویر رنگی اندازه نام صاحب کتاب  تعداد
 ۱  قصه های من و مامان  داستان  ۳۵  دارد  بزرگ  آذری و تهرانی  ۲

  در مرحله ی پایانی، آموزگار از دانش آموزان می خواهد هر کدام سه سوال طرح کنند و پاسخ آن ها را از کتاب هایی که در خانه دارند، بیابند و به کلاس بیاورند. این کار را می توان در طول سال تحصیلی ادامه داد.

 

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع
کتاب "روش پژوهش برای کودکان دبستانی" نوشته ی نسرین دخت عماد خراسانی
Submitted by editor3 on