آشنا کردن دانش آموزان اول و دوم راهنمایی با کتابخانه به عنوان ابزار مهم پژوهش

آشنا کردن دانش آموزان اول و دوم راهنمایی با کتابخانه به عنوان ابزار مهم پژوهش

بازدید از کتابخانه ی بزرگ شهر و آشنا کردن دانش آموزان با شیوه ی استفاده از کتابخانه باید در برنامه ی همه ی کلاس های راهنمایی و دبیرستان گنجانده شود. آشنایی با شیوه ی درست استفاده از کتابخانه به عنوان ابزار مهم پژوهش ضرورت دارد.

  • در کتابخانه به طور عملی با طرح پرسش، چگونگی استفاده از کارت کاتالوگ یا هر شیوه ای که امکان دسترسی به کتاب را در آن کتابخانه فراهم می کند (مثلا رایانه)، پیدا کردن کتاب های لازم را به دانش آموزان بیاموزید.
  • با مطرح کردن عناوین چند کتاب، از آن ها بخواهید با مراجعه به کارت کاتالوگ ها موضوع های آن ها را پیدا و بیان کنند.
  • چند موضوع را انتخاب کنید و از دانش آموزان بخواهید کتاب هایی درباره ی آن موضوعات پیدا کنند.
  • نویسنده ای را  انتخاب کنید و از دانش آموزان بخواهید فهرستی از نام کتاب های او را که در کتابخانه هست، تهیه کنند یا مثلا کتاب های نویسندگانی را که اول نام خانوادگی شان "نا" یا "نو" است، فهرست کنند.
  • کارت مولف را به دانش آموزان نشان دهید و از آن ها بخواهید با توجه به آن، به پرسش های شما پاسخ دهند. نام کتاب، موضوع کتاب، شمارصفحات، تاریخ انتشار، شماره ی راهنمای کتاب.

پس از بازدید از کتابخانه، از دانش آموزان بخواهید به سوالاتی در زمینه ی چگونگی فعالیت کتابخانه و استفاده از آن، منابع موجود در کتابخانه (مجله، روزنامه، کتاب های مرجع و...) و همچنین مقررات کتابخانه پاسخ بدهند. از دو-سه نفر بخواهید درباره ی تسهیلات کتابخانه صحبت کنند و بعد گزارش بازدید خود را بنویسند و در کلاس بخوانند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۹-۲۰ ۱۲:۱۱
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
کتاب: چگونه پژوهش کنیم؟ نویسنده: جنین ون کلیو . ترجمه و تدوین: هادی حری
متن سفارشی:

ديدگاه شما