پیاده روی در باد!

پیاده روی در باد!

یک روز که باد می وزد، بیرون از خانه قدم بزنید، یا فقط چند دقیقه ای بیرون بایستید.

با کودک تان درباره ی باد حرف بزنید و کشف کنید که چه می کند. آیا می توانید آن را ببینید؟ چه طور وزیدن آن را احساس می کنید؟ باد با چیزها و مردم دور و بر شما چه می کند؟ با درختان چه می کند؟ یا با پرچم ها و سیم های برق؟
 آیا می توانید صدای باد را بشنوید؟ صدای آن هنگامی که میان برگ ها یا پشت پنجره ها می وزد، شبیه چیست؟
باد را چگونه می توان احساس کرد؟ آیا شما وزیدن آن را روی بدن و لباس های تان احساس می کنید؟
 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۶-۱۲ ۰۹:۵۵
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.