شعر حرف آسياب از عباس یمینی‌شریف

شعر حرف آسياب

در گرد خود گردانم

 

دارم کاری خوشایند

یک کار آبرومند

با آب اینجا شوم دوست

از دانه می‌کنم پوست

از کارم راضی دهقان

شاد از من آسیابان

بسته بر گردنم زنگ

زنگوله‌ای خوشاهنگ

تا آن‌که با صدایش

از خوبی نوایش

خوش باشم و گرم کار

مردم رو یار و غمخوار

عباس یمینی‌شزیف

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.