مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا

موسسه پژوهشی کودکان دنیا سازمانی تخصصی، پژوهشی و مستقل است که از سال ۱۳۷۳ به همت جمعی از مربیان، مدرسان، نویسندگان و کارشناسان آموزش کودکان خردسال فعالیت خود را آغاز کرده است.  کمک به زندگی سالم و شایسته برای همه کودکان خردسال و فراهم کردن فرصت های مناسب رشد همه جانبه برای آن ها، دورنمایی است که موسسه برای تمامی کودکان متصور است. با این آگاهی که توجه به برنامه های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال از همان بدو تولد موجب خواهد شد تا کودکان بتوانند به حداکثر توانایی ها و استعدادهای خود دست یابند.

اهداف موسسه پژوهشی کودکان دنیا

 •  کمک به گسترش برنامه های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان
 • عمومی ساختن آموزش پیش از دبستان به عنوان یکی از حقوق اساسی کودکان خردسال
 • یافتن راه ها و روشهای مدرن و خلاق آموزشی برای کودکان
 • توانمند سازی مراقبین کودک در حمایت و مراقبت از رشد و تکامل کودکان در جوامع مختلفی محلی، شهری، روستایی و ملی
 •  توسعه جوامع محلی، مبتنی بر روشهای مشارکتی در ارتباط با کودکان
 • توجه به برنامه های غیر رسمی و غیر متمرکز در آموزش کودکان

روش های کار

 •  تحقیق و پژوهش در زمینه آموزش کودکان خردسال و برنامه های ادغام یافته رشد و تکامل کودکان خردسال
 •  برگزاری سمینار، کارگاه و دوره های آموزشی برای مربیان، معلمان، کارشناسان، مدیران، والدین
 •  جلب مشارکت سازمان های دولتی و غیر دولتی در حمایت از برنامه های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان
 •  آماده سازی منابع، کتاب، جزوه و فیلم های آموزشی برای مربیان، مدیران و کارشناسان آموزشی و الدین
 •  کمک به تجهیز و راه اندازی انواع مراکز مراقبت و آموزش کودکان در سراسر کشور
 • اصول بنیادین کار در برنامه های موسسه پژوهشی کودکان دنیا

آموزش های مبتنی بر الگوی انسان گرایی

 • آموزش های مشارکتی به عنوان یک روش موثر و همه جانبه
 • توجه به گسترش برنامه های فرهنگ صلح و نفی خشونت بر علیه کودک
 • رفع تبعیض جنسی در برنامه های آموزشی
 • توانمند سازی زنان، مردان و جامعه محلی در حمایت از کودکان خردسال
نشانی
تهران، خیابان شریعتی، خیابان ظفر، خیابان گوی آبادی، بالاتر از راجیان، خیابان پوراردکانی، کوی قره گوزلو، کوچه لاله، شماره ۱۵
تلفن:
۲۲۲۶۰۲۱۰
Submitted by editor6 on

موسسه پژوهشی کودکان دنیا سازمانی تخصصی، پژوهشی و مستقل است که از سال ۱۳۷۳ به همت جمعی از مربیان، مدرسان، نویسندگان و کارشناسان آموزش کودکان خردسال فعالیت خود را آغاز کرده است.  کمک به زندگی سالم و شایسته برای همه کودکان خردسال و فراهم کردن فرصت های مناسب رشد همه جانبه برای آن ها، دورنمایی است که موسسه برای تمامی کودکان متصور است. با این آگاهی که توجه به برنامه های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال از همان بدو تولد موجب خواهد شد تا کودکان بتوانند به حداکثر توانایی ها و استعدادهای خود دست یابند.

اهداف موسسه پژوهشی کودکان دنیا

 •  کمک به گسترش برنامه های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان
 • عمومی ساختن آموزش پیش از دبستان به عنوان یکی از حقوق اساسی کودکان خردسال
 • یافتن راه ها و روشهای مدرن و خلاق آموزشی برای کودکان
 • توانمند سازی مراقبین کودک در حمایت و مراقبت از رشد و تکامل کودکان در جوامع مختلفی محلی، شهری، روستایی و ملی
 •  توسعه جوامع محلی، مبتنی بر روشهای مشارکتی در ارتباط با کودکان
 • توجه به برنامه های غیر رسمی و غیر متمرکز در آموزش کودکان

روش های کار

 •  تحقیق و پژوهش در زمینه آموزش کودکان خردسال و برنامه های ادغام یافته رشد و تکامل کودکان خردسال
 •  برگزاری سمینار، کارگاه و دوره های آموزشی برای مربیان، معلمان، کارشناسان، مدیران، والدین
 •  جلب مشارکت سازمان های دولتی و غیر دولتی در حمایت از برنامه های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان
 •  آماده سازی منابع، کتاب، جزوه و فیلم های آموزشی برای مربیان، مدیران و کارشناسان آموزشی و الدین
 •  کمک به تجهیز و راه اندازی انواع مراکز مراقبت و آموزش کودکان در سراسر کشور
 • اصول بنیادین کار در برنامه های موسسه پژوهشی کودکان دنیا

آموزش های مبتنی بر الگوی انسان گرایی

 • آموزش های مشارکتی به عنوان یک روش موثر و همه جانبه
 • توجه به گسترش برنامه های فرهنگ صلح و نفی خشونت بر علیه کودک
 • رفع تبعیض جنسی در برنامه های آموزشی
 • توانمند سازی زنان، مردان و جامعه محلی در حمایت از کودکان خردسال

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
نشانی
تهران، خیابان شریعتی، خیابان ظفر، خیابان گوی آبادی، بالاتر از راجیان، خیابان پوراردکانی، کوی قره گوزلو، کوچه لاله، شماره ۱۵
تلفن
۲۲۲۶۰۲۱۰
نوع محتوا
مکان