آثار برگزیده و شایسته تقدیر شورای کتاب کودک

از سال ۱۳۴۳ گروه‌های بررسی شورای کتاب کودک با بررسی مجموعه کتاب‌های منتشر شده کودکان و نوجوانان در هر سال، آثار برجسته ادبی را با هدف تشویق نویسندگان، مترجمان، تصویرگران و ناشران ایرانی انتخاب و به این آثار پلاک برنز و لوح شورا را اهدا می‌کنند.

پلاک برنز شورا به یک اثر یا مجموعه آثار ماندگار نویسنده، مترجم، شاعر، تصویرگر یا ناشر تعلق می‌گیرد. از سال ۱۳۷۰ نیز برای تقدیر از شخصیت  ماندگار ادبیات کودک، به خادمان این حوزه، نیز پلاک برنز شورا اهدا می‌شود.

لوح شورا به آثار برجسته و با ارزش ادبی در حوزه داستان ـ تألیف و ترجمه، شعر، غیرداستان و تصویر، همچنین به ناشرانی که سهمی ارزشمند در ارتقاء ادبیات کودک دارند، اعطا می‌شود. تا پیش از سال ۱۳۹۲ آثار برجسته ادبی با عنوان «آثار ویژه» نامیده می‌شد. اما از سال ۱۳۹۲ آثار برجسته ادبی «آثار برگزیده» نامیده می‌شود و لوحی با نشان ماهی سیاه کوچولو دریافت می‌کنند.

افزون بر این از آثاری که ارزش ادبی بالایی دارند اما بنا به دلایلی نتوانسته‌اند امتیاز لازم را به دست بیاورند تقدیر می‌شود. در پنجاه و یکمین سالگرد تأسیس شورا از نشان ماهی سیاه کوچولو کار فرشید مثقالی رونمایی شد.

Submitted by editor6 on

از سال ۱۳۴۳ گروه‌های بررسی شورای کتاب کودک با بررسی مجموعه کتاب‌های منتشر شده کودکان و نوجوانان در هر سال، آثار برجسته ادبی را با هدف تشویق نویسندگان، مترجمان، تصویرگران و ناشران ایرانی انتخاب و به این آثار پلاک برنز و لوح شورا را اهدا می‌کنند.

پلاک برنز شورا به یک اثر یا مجموعه آثار ماندگار نویسنده، مترجم، شاعر، تصویرگر یا ناشر تعلق می‌گیرد. از سال ۱۳۷۰ نیز برای تقدیر از شخصیت  ماندگار ادبیات کودک، به خادمان این حوزه، نیز پلاک برنز شورا اهدا می‌شود.

لوح شورا به آثار برجسته و با ارزش ادبی در حوزه داستان ـ تألیف و ترجمه، شعر، غیرداستان و تصویر، همچنین به ناشرانی که سهمی ارزشمند در ارتقاء ادبیات کودک دارند، اعطا می‌شود. تا پیش از سال ۱۳۹۲ آثار برجسته ادبی با عنوان «آثار ویژه» نامیده می‌شد. اما از سال ۱۳۹۲ آثار برجسته ادبی «آثار برگزیده» نامیده می‌شود و لوحی با نشان ماهی سیاه کوچولو دریافت می‌کنند.

افزون بر این از آثاری که ارزش ادبی بالایی دارند اما بنا به دلایلی نتوانسته‌اند امتیاز لازم را به دست بیاورند تقدیر می‌شود. در پنجاه و یکمین سالگرد تأسیس شورا از نشان ماهی سیاه کوچولو کار فرشید مثقالی رونمایی شد.

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لینک کوتاه
نوع محتوا
مکان