ایرانک و کتابک دو بال فرهنگ و ادبیات کودکان در دنیای مجازی

ایرانک و کتابک دو بال فرهنگ و ادبیات کودکان در دنیای مجازی

ایرانک بانک (بانک اطلاعات فرهنگ و ادبیات کودکان ایران) وابسته به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان که تنها بانک اطلاعاتی در حوزه فرهنگ و ادبیات کودکان به زبان فارسی است، سومین سال زایش خویش را پشت سر می گذارد تا در آستانه چهارمین سال از فعالیت های خود گام های تازه تری در این گستره بردارد.

یک سال پس از راه اندازی ایرانک بانک ، طرح کتابک، پنجره ای به جهان خواندن در موسسه طراحی شد،‌ که برآیند آن کار گروهی و جمعی همکاران موسسه تاریخ، شورای کتاب کودک و خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن است. در حقیقت اکنون می توان گفت،‌ ایرانک و کتابک دو بال فرهنگ و ادبیات کودکان ایران در دنیای مجازی است که همراستای هم با هدف پیشرفت فرهنگ ایران زمین پیش می روند.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۰۸-۲۰ ۱۸:۰۸
متن سفارشی:

ديدگاه شما