دعوا نکنیم...گفتگو کنیم! گرگی دشمن گرگ دیگر

چگونگی حل اختلاف از راه‌های متفاوتی همچون جنگ، گفت‌وگو و سازش و سرانجام رسیدن به صلح. موضوع این كتاب، سازگاری و احترام به حقوق دیگران است. نویسنده با ساختاری داستانی و زبانی ساده، به شكل غیرمستقیم، اهمیت و ضرورت احترام به حقوق دیگران را به مخاطب می‌شناساند.

تصویرهای نقاشی با رنگ‌های جذاب، همراه با متن حركت می‌كنند.كیفیت ارائه كتاب مناسب موضوع است. نویسنده و مجموعه‌ای كه این كتاب یكی از آن‌هاست، در پایان آن معرفی شده است. ترتیب دادن بحث جمعی درباره‌ موضوع كتاب، اجرای نمایش، نقاشی با موضوع احترام به حقوق دیگران و صلح و همزیستی، خواندن شعرهایی درباره‌ این موضوع، در درك بهتر مخاطب از كتاب و موضوع، تأثیر‌گذار خواهد بود.

برگردان
فرزانه مهری
تهیه کننده
عاطفه سلیانی
سال نشر
۱۳۸۴
نویسنده
سیلوی ژیرارده
Submitted by admin on